Groupasol

Het Besluit m.b.t. stookolietanks van minder dan 3000 L wordt uitgesteld

Het Besluit m.b.t. stookolietanks van minder dan 3000 L wordt uitgesteld

We hadden dit reeds aangekondigd op 24 januari jongstleden. In een Besluit dat in juli 2019 werd gepubliceerd, kondigde het Waals gewest een wijziging van de wetgeving over de inspectie van tanks aan. Vanaf 13 mei aanstaande zou de keuring verplicht worden opgelegd voor alle stookolietanks van meer dan 500 L, en dit in twee specifieke gevallen:

  • Nieuwe tanks die vanaf die datum worden geplaatst;
  • Bestaande stookolietanks in woningen die vanaf dat moment verkocht worden.

Wij raden u aan om ons artikel te raadplegen om zo meer informatie te bekomen over de verschillende aspecten van uw installatie die aan deze keuring worden onderworpen!

De wetgeving neemt echter een verrassende wending wanneer de Waalse regering, twee weken voor de toepassing van het Besluit, beslist om dit Besluit op te heffen. De tekst bleek ‘in de praktijk oncontroleerbaar’ te zijn. Met de invoering van deze maatregel die 46% van de Waalse gezinnen treft, liepen meer dan 700.000 families het risico om hun stookolietank niet meer te kunnen vullen.

Momenteel wordt er een nieuw Besluit voorbereid, dat tegen het einde van de zomer aan de regering zal worden voorgelegd. Groupasol zal u op de hoogte houden over het verdere verloop hiervan.

Onze raad: wacht niet op de wetgeving!

Voorkomen is beter dan genezen. Deze gedachtegang is dan ook voornamelijk relevant voor uw stookolietank. Ondanks het uitstellen van de wetgeving, kunt u een controle van uw installatie aanvragen om zo de goede afdichting van het systeem te testen alsook de afwezigheid van bezinksel of verdamping in uw tank na te gaan. Zo voorkomt u elk mogelijk risico van bodemverontreiniging en rendementsverlies. U verkrijgt hierbij ook uw conformiteitsattest, de welbekende groene sticker, waarbij de leverancier groen licht verkrijgt om u risicoloos van stookolie te voorzien.

Plan uw inspectie tegen de beste prijs met Groupasol. Voor elke bestelde keuring, geniet u van een voordelig tarief bij de aankoop van een sonde tegen overstroming: € 90 in plaats van € 199.

Blog