Groupasol

Juridische informatie

Groupasol is een BV onderhevig aan het ondernemingsnummer BE0545943021

De hoofdzetel is gelegen te Avenue de l'Observatoire 278, 4000 Liège (België) en het bedrijf is bereikbaar per post op het vermelde adres of telefonisch via 0032 (0)4 268 07 87 of via mail op : info@groupasol.com

De volledige inhoud van de website is eigendom van het bedrijf.

Alle exploitatierechten behoren uitsluitend toe aan Groupasol. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de volledige inhoud van de website (tekst, software, structuur, foto’s, illustraties, logo’s, merken enz.) beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg mag de gebruiker de inhoud van de website in geen geval gebruiken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Groupasol.

Creatie van de website : Groupasol BV (Luik – België)

Design van de website : Groupasol BV (Luik – België)

Onderbrengen : Groupasol BV (Luik – België)