Hoe kunt u uw stookolie veilig opslaan?

Hoe kunt u uw stookolie veilig opslaan?

Wanneer u stookolie bestelt bij Groupasol.be, komt het voordeligste tarief overeen met een hoeveelheid van meer dan 2.000 liter. En om nog meer geld te besparen, is het dan ook een goed idee om zo veel mogelijk stookolie op te slaan wanneer de prijzen laag zijn. Maar neemt u eigenlijk een risico door een grote hoeveelheid stookolie op te slaan? Verliest het zijn efficiëntie na een bepaalde tijd? Hoe lang kan het bewaard worden? Lees er alles over in dit artikel!

Houdt de opslag van stookolie een risico in?

Wees gerust, zolang de stookolie niet warmer wordt dan 55 °C, is er geen brand- of explosiegevaar in huis. Wanneer de stookolie wordt opgeslagen, loopt u ook geen risico op koolmonoxidevergiftiging (CO). Dit komt doordat CO ontstaat door een onvolledige verbranding van stookolie in de ketel. Bovendien zijn de ketels uitgerust met veiligheidssystemen die elke ongewone uitstoot van rook en roet detecteren en uw systeem onmiddellijk uitschakelen. Er zijn echter wel een aantal basisregels waaraan u zich moet houden om uw stookolie veilig op te slaan. Wanneer deze regels worden nageleefd, wordt stookolie beschouwd als een van de veiligste brandstoffen.

Regels aangaan de opslag van stookolie

  1. Kies de plaats van uw tank verstandig: de tank mag niet worden geplaatst op een plaats waar de omgevingstemperatuur hoger kan worden dan 55 °C. Anders kan de vloeistof ontvlambaar en explosief worden.
  2. Vul de tank niet tot 100 %: laat bij het vullen wat ruimte in de tank. Stookolie zet uit wanneer het in contact komt met warmte. Als er niet voldoende ruimte is, kan het risico op lekkage niet worden uitgesloten. Mocht dit voorkomen, dan zult u dit echter zeer snel ruiken. Een regelmatige controle van de olietankmeter zal ook helpen om een eventueel lek op te sporen.
  3. Onderhoud ieder jaar uw verwarmingsketel: Het is belangrijk om uw verwarmingsketel regelmatig te onderhouden. Als de verbranding niet optimaal is, kan er koolmonoxide (CO) vrijkomen. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit gebeurt, aangezien een vervuilde ketel roet en rook zal produceren vooraleer deze vanzelf uitschakelt.
  4. Controleer uw stookolietank: Bent u van plan om een nieuwe stooktank te plaatsen? Een gecertificeerde technicus moet een conformiteitscertificaat afgeven voor uw verzekering. Vervolgens zal, afhankelijk van het type tank, de capaciteit ervan en andere criteria, een periodieke keuring verplicht of aanbevolen zijn.

Meer weten over de controle van uw stookolietank en de geldende wetgeving

Speciale aandacht voor uw stookolietank

Om uw stookolie op te slaan zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid ervan, moet de tank eerst en vooral schoon zijn. Deze dient om de 5 à 10 jaar worden gereinigd om afzettingen te voorkomen. Bovendien moet de tank ook worden beschermd tegen klimaatschommelingen (hitte, koude, vochtigheid). Daarbij moet u rekening houden met het type tank dat u bezit: bovengronds of ondergronds. Bovengrondse tanks zijn boven de grond geplaatst (zelfs als ze in de kelder staan), en ondergrondse tanks zitten in de grond. Als ze boven de grond staan, zorg er dan voor dat ze op een geventileerde, luchtige en schaduwrijke plaats staan. Idealiter is de tank gemaakt van een ondoorzichtig materiaal dat niet wordt aangetast door Uv-stralen.

Het OPTITANK-label

Er bestaan keurmerken om de veiligheid van uw tank te garanderen. Met het Optitank-label is uw tank gegarandeerd voorzien van de nodige beschermings- en lekdetectiesystemen, een manometer en een garantie van 10 jaar op de tank.

Kwaliteitsvolle stookolie heeft een langere houdbaarheid

Stookolie kan zonder problemen gedurende 5 tot 6 jaar worden opgeslagen, maar de levensduur hangt ook af van het type stookolie, de kwaliteit ervan alsook de opslagomstandigheden. Om bederf te voorkomen, is het aangeraden om de stookolie te beschermen tegen de zon, de koude en de vochtigheid. Geef daarom de voorkeur aan ondergrondse tanks of tanks in de kelder. Bovendien is kwaliteitsvolle stookolie stabieler in de tijd. Het biedt ook andere voordelen, zoals betere energieprestaties of het voorkomen van oxidatie van uw tank.

Meer weten over kwaliteitsvolle stookolie

Koop uw kwaliteitsvolle stookolie aan de laagste prijs tijdens de volgende groepsaankoop van Groupasol

Blog