Welke subsidies zijn er beschikbaar voor stookolie?

Het energiebudget beslaat een aanzienlijk deel van het huishoudbudget in België. Dit is geen recente vaststelling. De verschillende gewesten zijn al enkele jaren bezig met het opzetten van steunmaatregelen. Zo versterken zij onder de vorm van subsidies en premies de verschillende stappen die gezinnen ondernemen in het kader van een renovatie- of bouwproject. De nadruk ligt hierbij op een aanpak die is opgebouwd rond energie en energieverbruik. Hier volgt een kort overzicht van de Belgische steunmaatregelen en subsidies:

Overzicht :

Premies in Wallonië

Deze premie omvat een lijst van interventies door het Gewest voor de verschillende werken in huis. U ontvangt met deze premie echter geen directe subsidie voor de installatie van verwarmingsketels op basis van stookolie.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er een door het Waals Gewest erkende huisvestingsauditor bij u thuis langskomen. De auditor zal een complete audit van uw woning uitvoeren en de volgorde van prioriteit aangeven voor de verschillende werken in huis om zo de energieprestaties te verbeteren.

Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, kunt u de werkzaamheden pas aanvangen nadat het auditrapport bij de bevoegde instantie werd geregistreerd.

De bedragen van de subsidies worden aangepast naargelang uw inkomenscategorie, de samenstelling van uw gezin en de uit te voeren werkzaamheden. Wij verwijzen u rechtstreeks door naar het wallonie.be-platform waar u de volledige lijst kunt bekijken van de subsidies die in deze premie zijn inbegrepen.

Deze premie wordt uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen om hen te helpen efficiënter om te gaan met energie. De subsidies kunnen worden gebruikt voor de installatie van een verwarmingsketel.

Het maximumbedrag van de tussenkomst is vastgelegd op € 1365 en dit bedrag kan meerdere keren aan hetzelfde huishouden worden toegekend, mits er een periode van 5 jaar tussen twee aanvragen in acht wordt genomen.

Om de subsidie aan te vragen, moeten de aanvragers contact opnemen met het OCMW van hun gemeente.

Meer info:

Rénopack is een lening op afbetaling met 0 % interest voor energiebesparende renovatiewerken. De installatie van condensatieketels op basis van stookolie valt hier ook onder

Deze lening tot een maximumbedrag van € 60.000 wordt verstrekt door de ‘Société wallonne du crédit social’.

Alle info:

Premies in Brussel

Er bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals in Wallonië, geen rechtstreekse subsidie voor de installatie van verwarmingsketels op basis van stookolie.

Net zoals in Wallonië, bestaat er echter wel een lening voor werkzaamheden die kunnen leiden tot energieverbeteringen, namelijk de ‘Brusselse groene lening’.

Sinds 1 januari 2022 is het Gewest gestart met de Renolution Premie 2022. Deze komt echter niet in aanmerking voor de installatie van verwarmingsketels op basis van stookolie.

Meer informatie:

Premies in Vlaanderen

Het Vlaams Gewest kent steunmaatregelen toe gaande van € 1.500 tot € 2.250 voor de installatie van een hoogrendementsverwarmingsketel op basis van stookolie met Europees energielabel B of A.

Het maximumbedrag bedraagt 20 tot 30 % (afhankelijk van uw inkomenscategorie) van € 7.500.

Meer info:

Sociaal Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds is een Belgische vzw die als missie heeft de Belgen te helpen door middel van de financiering van hun verwarmingsfacturen. Hun tussenkomst kan worden gecombineerd met uw deelname aan de groepsaankoop voor stookolie door Groupasol!

Hoeveel bedraagt hun tussenkomst? Kunt u ervan profiteren? Vind alle informatie terug in ons artikel:

Promaz-fonds

Het Promaz-fonds is een vzw die werd opgericht door de federaties die actief zijn in de oliesector, namelijk Informazout, Brafco en Energia. Het fonds heeft tot taak om de stookolieconsumenten te helpen in geval van bodemverontreiniging ten gevolge van een lek in de stookolietank of -leidingen.

Slachtoffer van stookolievervuiling? Er bestaat een financiële oplossing

Verzoeken tot ondersteuning kunnen worden gericht aan https://promaz.be/