Is het mogelijk om bij een verhuizing de resterende olie in de tank aan te rekenen aan de nieuwe huurder of eigenaar?

Is het mogelijk om bij een verhuizing de resterende olie in de tank aan te rekenen aan de nieuwe huurder of eigenaar?

Wanneer u verhuist, stelt u zich misschien de vraag hoe het nu verder moet met olie er nog in de tank zit. Deze kwestie kan inderdaad tot vragen leiden en zelfs zorgen voor onenigheid tussen verhuurders en huurders. Hier is wat u moet weten:
 

Wanneer uw huurovereenkomst eindigt

Uw huurovereenkomst loopt ten einde en uw tank zit nog vol. Kan u deze stookolie doorverkopen aan uw verhuurder of aan de nieuwe huurder?

Wettelijk gezien zijn verhuurders niet verplicht om huurders te compenseren voor de hoeveelheid stookolie die nog in de tank zit wanneer ze vertrekken. Er is echter wel een minnelijke schikking mogelijk. U kan een compromis sluiten met de verhuurder of de nieuwe huurder door bijvoorbeeld de stookolie aan een lagere prijs dan de marktprijs te verkopen.

Als de eigenaar of de nieuwe huurder niet bereid is om de uittredende huurder te compenseren en wanneer deze laatste niet bereid is om hen de stookolie die nog in de tank zit zomaar te geven, dan kan hij besluiten om de resterende stookolie mee te nemen

Groupasol raadt deze laatste optie echter niet aan. Stookolie overpompen kan effectief worden aangevraagd bij een leverancier van stookolie of bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het inspecteren en neutraliseren van tanks, maar dit is een dure onderneming. Reken op meer dan € 300 voor het overpompen naar een nieuwe tank. Als u alles even optelt, dan is dit meer dan waarschijnlijk financieel niet interessant.

Als de olietank van uw verhuurder bovendien ook al wat ouder is, dan kan de olie vuil of verontreinigd zijn. Het is enorm belangrijk om ervoor te zorgen dat de tank in uw nieuwe woning niet vuil of vervuild raakt. Wanneer de tank wordt geleegd, is het raadzaam om de olie niet helemaal tot op de bodem weg te pompen, omdat de tank afzettingen kan bevatten die het verwarmingssysteem kunnen verstoppen.
 

Controleer uw huurovereenkomst!

Staat er in uw huurovereenkomst iets over hoeveel stookolie er nog in de tank moet zitten als u het huis betrekt? 

Zo ja, dan moet u de woning aan het einde van de huurovereenkomst met dezelfde hoeveelheid stookolie teruggeven.  Volgens de wet moeten huurders de woning in dezelfde staat teruggeven als toen ze erin trokken. Als dit niet het geval is, heeft de verhuurder het recht om een schadevergoeding te eisen. 

In de praktijk wil dat zeggen dat als in uw contract staat dat de olietank 1.000 liter bevat, en de tank bij het verlaten van de woning slechts 800 liter bevat, het moeilijk zal zijn zijn om een dergelijke kleine hoeveelheid geleverd te krijgen. In dit geval kan u met de verhuurder overeenkomen om een bedrag te betalen dat gelijk is aan de prijs van de ontbrekende stookolie.
 

Wanneer u uw eigendom verkoopt

Wanneer u uw huis te koop zet, kan u dan de waarde van uw stookolievoorraad bij de waarde van uw eigendom optellen? 

Wanneer u uw huis verkoopt, is het principe hetzelfde als wanneer u huurt. Zolang u de eigenaar bent, is de stookolie van u. U bent vrij om die te gebruiken, over te pompen of door te geven aan de toekomstige eigenaars. U kan ook een overeenkomst sluiten met de toekomstige eigenaars om de olie aan hen te verkopen. 

Wij raden u aan om alles rond de stookolievoorraad vanaf het begin goed af te spreken, zowel aan het einde van een huurperiode als bij de verkoop van een woning. Dit voorkomt misverstanden en meningsverschillen tussen de partijen.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Blog