Wetgeving: Belgische bepalingen voor het onderhoud

Législation : les règles d’entretien de chaudière en vigueur en Belgique

Als bewoner van een woning bent u wettelijk verantwoordelijk voor uw verwarmingsinstallatie. Hier volgt een kort overzicht over de wetgeving die van toepassing is op het onderhoud van verwarmingsketels in elk gewest in België.

In Wallonië

De Waalse wetgeving werd in 2009 bekrachtigd door de Waalse regering. Het decreet van 29 mei 2009 schrijft een jaarlijkse inspectie voor van alle installaties die werken op vloeibare brandstof en die bestemd zijn voor de verwarming van gebouwen en/of het aanmaken van sanitair warm water.

Voor ketels op basis van gasvormige brandstof, wordt de inspectie om de 2 jaar uitgevoerd indien het vermogen groter is dan 100 kW en om de 3 jaar indien dit vermogen lager is.

Na afloop van de inspectie, geeft de erkende technicus een inspectiecertificaat af dat gedurende twee jaar dient te worden bewaard.

Verschil tussen inspectie, onderhoud en verwarmingsaudit

In tegenstelling tot het Vlaams Gewest onderscheidt het Waals Gewest volgende begrippen:

 • De inspectie: deze moet worden uitgevoerd door een erkend technicus op vlak van uitstoot, locatie, dichtheid van de rookkanalen, ventilatie, veiligheidssystemen en laag koolmonoxidegehalte in de verbrandingsgassen. De inspectie is verplicht in Wallonië.
  • Voor stookolie-installaties, moet de technicus erkend zijn voor vloeibare brandstof.
  • Voor gasinstallaties,; oet de technicus G1 en/of G2 gecertificeerd zijn.
 • Het onderhoud: de onderhoudsprocedure hangt af van de instructies van de installatiefabrikant. Elke ingreep aan het verbrandingssysteem van een verwarmingssysteem moet door een erkend technicus worden uitgevoerd.
 • De verwarmingsaudit: Het Ministerieel Besluit betreffende de verwarmingsaudit van cv-installaties, gepubliceerd op 18 juni 2019, bepaalt dat elke verwarmingsketel met een vermogen van meer dan 20 kW aan een verwarmingsaudit onderworpen moet worden. Deze audit heeft tot doel de samenhang tussen uw installatie en de energiebehoeften van de woning te beoordelen. Na afloop van de audit wordt een rapport uitgebracht dat geldig blijft zolang de installatievoorwaarden ongewijzigd blijven. In geval van uitbreidingen van het gebouw, wijzigingen aan de thermische isolatie, wijziging aan de isolatie of elke andere factor die van invloed is op de berekening van de energiebehoeften van de woning, is de verwarmingsaudit niet meer geldig en moet deze opnieuw worden uitgevoerd. De audit wordt uitgevoerd na de periodieke inspectie en is een verplichting voor de eigenaar van de installatie. Meer info: wallonie.be

In de praktijk is het handig om het onderhoud van de ketel net voor de verbrandingscontrole in te plannen. In de meeste gevallen wordt deze oplossing rechtstreeks door de verwarmingsinstallateur aangeboden.

Meer info: informazout.be

In Vlaanderen

Het Vlaamse besluit aangaande het onderhoud van stookolieketels is in 2006 aangenomen. Het besluit heeft betrekking op alle verwarmingstoestellen (en toestellen die sanitair warm water aanmaken) op basis van stookolie, gas of vaste brandstoffen. Deze keuring moet jaarlijks worden uitgevoerd voor ketels met een nominaal vermogen van 20 kW of meer.

In Vlaanderen is het onderhoud wettelijk verplicht:

 • Jaarlijks voor verwarmingsketels met stookolie en vaste brandstof
 • Om de 2 jaar voor verwarmingsketels met gas

Na afloop van het onderhoud levert de erkende technicus een reinigings- en verbrandingsattest af.

Verplichte verwarmingsaudit

In Vlaanderen is naast het periodiek onderhoud ook een verwarmingsaudit verplicht. Deze audits hebben betrekking op:

 • installaties bestaande uit een enkele ketel van minder dan 100 kW waarbij de audit om de 5 jaar moet worden uitgevoerd.
 • installaties bestaande uit meerdere ketels of een ketel met een vermogen groter dan 100 kW waarbij de audit om de 2 jaar moet worden uitgevoerd voor stookolieketels en om de 4 jaar voor gasketels.

In het eerste geval wordt deze audit uitgevoerd door een erkend technicus vloeibare of gasvormige brandstoffen en in het tweede geval door een erkend technicus verwarmingsaudit voor installaties bestaande uit meerdere ketels of met een vermogen van meer dan 100 kW.

U zult een auditrapport ontvangen, dat u dient bij te houden voor de duur van de geldigheid ervan.

Meer info: informazout.be

In het Brussels Gewest

Het nieuwe besluit aangaande de controle van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of de aanmaak van sanitair warm water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van kracht sinds 1 januari 2019.

Op alle installaties, ongeacht hun vermogen, moet een periodieke EPB-controle worden uitgevoerd door een erkend EPB-keteltechnicus.

Deze controle moet jaarlijks worden ingepland voor stookolieketels en om de twee jaar voor gasketels.

Na afloop van de installatie bezorgt de technicus een periodiek EPB-keuringsattest dat vijf jaar bijgehouden moet worden. Dit attest kan worden aangevraagd door Leefmilieu Brussel bij een keuring van uw installatie.

EPB-diagnose

Voor installaties bestaande uit een ketel van meer dan 100 kW of uit meerdere ketels, is het verplicht om elke 5 jaar een EPB-diagnose te laten uitvoeren door een type 2 erkend EPB-verwarmingsadviseur.

Meer info: informazout.be

Veel meer dan een wettelijke verplichting

Het monitoren van uw installatie biedt niet alleen de garantie dat uw installatie in overeenstemming is met de wet, maar heeft ook verschillende voordelen:

 • u bent in regel voor uw woningverzekering;
 • u beschermt uw woning tegen elk risico op koolmonoxide(CO)-vergiftiging;
 • u beperkt het risico op panne en de onmogelijkheid om uw woning te verwarmen tot op het moment van reparatie;
 • u kunt de levensduur van uw installatie verlengen;
 • u bespaart op uw verwarmingsbudget omdat het rendement optimaal is en uw verbruik lager ligt.

Het beste moment om het onderhoud van uw CV-ketel te laten uitvoeren is van de lente tot de zomer! Dit is het moment waarop de verwarmingstechnici het meest beschikbaar zijn. Door uw afspraak op dit tijdstip in te plannen, anticipeert u ook op de herstart van uw installatie en bent u alvast klaar voor het nieuwe stookseizoen dat in de herfst van start gaat.

Plan de controle en het onderhoud van uw installatie in en geniet van de aanbiedingen van Groupasol

Het onderhoud van uw stookoliketel aan de beste prijs, in heel Begïe met Groupasol

Blog