Heeft het nog zin om stookolie extra te bestellen in 2023?

Heeft het nog zin om stookolie extra te bestellen in 2023?

Kiest u voor extra stookolie voor uw verwarmingsketel? En wat als dit niet de meest aanbevolen stookolie voor uw installatie was? Een woordje uitleg:

De verschillende soorten stookolie in België

Op de Belgische markt bestaan er diverse soorten stookolie, maar slechts twee daarvan worden gebruikt om onze huizen te verwarmen:

 1. Gasolie: dit is de traditionele stookolie, alom bekend als standaard stookolie.
 2. Gasolie Verwarmingsdiesel: dit is de stookolie extra, bekend als 'rode' Diesel.

De andere soorten stookolie zijn Gasolie Diesels waarvan de samenstelling sterk vergelijkbaar is met stookolie extra en waarvan de fiscale regeling afhankelijk is van de sector waarin ze worden gebruikt:

 1. Gasolie Diesel voor industrieel en commercieel gebruik
 2. Gasolie Diesel voor landbouwgebruik
 3. 'Witte' diesel die in auto's wordt gebruikt

Waarin verschilt stookolie extra van standaard stookolie?

Het zwavelgehalte

Wist u dat diesel oorspronkelijk niet was bestemd als brandstof voor uw verwarmingsketel? Deze gasolie, voornamelijk gebruikt om onze auto's bij te tanken, wordt ook gebruikt als brandstof voor industriële en agrarische machines. Deze twee sectoren genieten inderdaad van een ander belastingstelsel dan voor witte diesel. De diesel voor landbouwgebruik wordt dan vrijgesteld van belastingen, met als doel om deze door globalisering verzwakte sector te ondersteunen.

Na ontwikkeling van de nieuwe generatie verwarmingsketels, waaronder condensatieketels, werd diesel vervolgens aanbevolen als verwarmingsbrandstof. Omwille van hun werkingsprincipe kon men bij deze systemen geen standaard stookolie van voor 2016 gebruiken, waarbij het zwavelgehalte hoger ligt dan 1000 mg zwavel per kg. Zwavel wordt door het condensatieproces immers omgezet in zwavelzuur. Dit extreem bijtende zuur vernietigt snel het verwarmingssysteem. Vermits Diesel slechts 10 mg per kg bevat, wat 100 keer minder is, begrijpen we nu waarom Diesel werd gebruikt als verwarmingsbrandstof.

Maar vandaag werden er grote inspanningen geleverd om het rendement en de ecologische voetafdruk van stookolie in het algemeen te verbeteren. En dit is zelfs zo goed gelukt dat standaard stookolie nog maar slechts 50 mg zwavel per kg bevat.

Bijgevolg, kan deze brandstof dus ook worden gebruikt voor uw nieuwe generatie verwarmingsketel.

Vorstbestendigheid

Net zoals water, is stookolie gevoelig voor de kou! Het stollingspunt, het zogenaamde troebelingspunt, varieert afhankelijk van de soort stookolie. Standaard stookolie is het hele jaar door bestand tegen -11 °C, terwijl stookolie extra niet koudebestendig is. Het wordt echter verkocht met antivries inbegrepen, waarbij het van november tot maart een weerstand kan bieden tot -20 °C.

In welk geval kiest u best voor antivries met stookolie extra?

Om hier achter te komen, dient u best uw woning te analyseren en uzelf de volgende vragen te stellen:

 • Woont u in een regio waar het vaker vriest, zoals bijvoorbeeld de provincie Luxemburg?
 • Is uw tank beschermd tegen de ondergrondse koude of wordt hij blootgesteld aan buitentemperaturen?
 • Waar liggen de verschillende leidingen van het verwarmingssysteem? Zijn ze tegen de koude beschermd? Zijn ze goed geïsoleerd?

Stel, u bestelt uw stookolie extra in de zomer en uw tank staat buiten, net zoals sommige leidingen van uw installatie. In geval van vorst, loopt u een risico op storing!

In dergelijke situaties, biedt het toevoegen van antivries u een gegarandeerde bescherming tegen vorst, tot -20 °C.

De aanwezigheid van biobrandstoffen

Een bijkomend verschil met standaard stookolie is dat de extra variant biobrandstoffen bevat. Sinds begin 2020 legt een Europese richtlijn op dat gasolie verwarmingsdiesel 8,5 % biobrandstof moet bevatten. Ondermeer dankzij deze maatregel streeft Europa naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 % tegen 2050.

België wilde hier zelfs een stapje verder gaan en heeft dit percentage verhoogd tot 9,6 %. Deze verandering is de eerste stap naar de nieuwe stookoliën die in volle ontwikkeling zijn, zoals HVO diesel of koolstofneutrale e-fuels. En dus, door te kiezen voor stookolie extra, beslist u in zekere mate ook om een extra inspanning te leveren voor het milieu.

Helaas worden biobrandstoffen ook gekenmerkt door een groter risico van algenvorming wanneer de stookolie gedurende enkele maanden wordt opgeslagen. Om dit probleem te voorkomen en de goede werking van uw installatie te garanderen, raden wij u aan te kiezen voor stookolie met hoog rendement, die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven.


De prijs

Voor een hoeveelheid van 1000 liter, kost stookolie extra gemiddeld € 25 meer dan gewone stookolie. Het is dus niet de goedkoopste keuze.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Stookolie met hoog-rendement

Wat is stookolie met hoog rendement?

Dit is een verbeterde stookolie! Onderzoek naar stookolie heeft in de loop der jaren het rendement en de kwaliteit van stookolie kunnen verbeteren. En vandaag vertalen de inspanningen van dit onderzoek zich door stookoliën met hoog-rendement. Kiezen voor de verbeterde versie van stookolie betekent:

 • Verwarm goedkoper: een rendementsadditief verbetert de prestaties van stookolie extra. U kunt langer verwarmen met dezelfde hoeveelheid stookolie. De concrete besparingen lopen op tot 150 € voor 2000 L.
 • Verleng de levensduur van uw CV-ketel: een additief voor afzettingsbeperking voorkomt dat uw installatie verstopt, en dus defect, raakt.
 • Voorkom corrosie van de tank en de ketel
 • Vertraag de vorming van bezinksel op de bodem van de tank: bezinksel kan de filters en de pompen van uw verwarmingsinstallatie verstoppen.
 • Beperk de uitstoot van vervuilende stoffen in de atmosfeer


Kiezen voor stookolie extra met hoog-rendement, is dus kiezen voor besparingen op vlak van verbruik maar ook op vlak van onderhouds- en herstelkosten van uw verwarmingsketel.

Schrijf u in op onze groepsaankoop en ontdek de onderhandelde prijzen voor elk mazouttype. Volledig gratis en vrijblijvend!

Stookolie nodig? Schrijf u in op onze volgende actie!

Blog