Het Sociaal Verwarmingsfonds pleit voor een verhoging van de verwarmingstoelagen

Het Sociaal Verwarmingsfonds pleit voor een verhoging van de verwarmingstoelagen

Energie-armoede is een groeiend probleem, ook voor de vzw Sociaal Verwarmingsfonds. In een recent interview met de Vlaamse krant De Zondag benadrukte de directeur van het fonds, Walter Walgraeve, de dringende noodzaak om de toelagen voor gezinnen in moeilijkheden te verhogen.

In België verwarmt nog één op de vijf gezinnen met stookolie, en de prijzen zijn exponentieel gestegen. Tussen januari 2021 en januari 2024 steeg de prijs van stookolie van ongeveer € 0,50 per liter naar € 1,10 per liter, terwijl de lonen in dezelfde periode met slechts 17,38% stegen.

Op dit moment bedraagt de steun van het fonds € 0,14 per liter, maar de vzw roept op tot een herziening van het berekeningssysteem. Volgens Walter Walgraeve zou de toelage een kwart van de aankoopprijs moeten bedragen. Als we dit voorstel toepassen op de gemiddelde prijs in 2023 (€ 0,987 per liter), dan zou de toelage stijgen tot bijna € 0,25 per liter.

Er lopen momenteel gesprekken met de federale overheid om deze verandering door te voeren. Uit een recente studie van de Koning Boudewijnstichting die zich baseerde op cijfers uit 2021, dus vóór de energiecrisis, blijkt dat energie-armoede de middenklasse steeds zwaarder treft. Toen verkeerde 20% van de gezinnen in energie-armoede, een cijfer dat tot 30% stijgt als het gaat over de lagere middenklasse. De regionale verschillen zijn ook aanzienlijk, met een percentage energie-armoede van 28,8% in Wallonië, 27,4% in Brussel en 14,8% in Vlaanderen.

Het Sociaal Verwarmingsfonds is bedoeld om gezinnen met een beperkt inkomen te ondersteunen. In 2023 hebben 71.000 huishoudens hiervan mogen genieten. Als u wil weten of u in aanmerking komt voor het Sociaal Verwarmingsfonds, kan u de voorwaarden in ons artikel bekijken.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Blog