Groupasol

Is het goedkoper om stookolie tijdens de zomer te bestellen?

 Is het goedkoper om stookolie tijdens de zomer te bestellen?

Zelfs met stookolieprijzen die deze zomer hoger liggen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, is het in verschillende opzichten nog steeds interessant om uw verwarmingsbrandstof alvast in juli of augustus te bestellen.

Eerst en vooral begrijpen welke factoren vandaag de prijs van stookolie bepalen

In België wordt de officiële stookolieprijs op dagelijkse basis bepaald door de FOD Economie. De officiële prijs komt overeen met de maximumprijs die de handelaars en verdelers kunnen vragen. Maar hoe wordt deze prijs berekend? Laten we als voorbeeld de prijs voor 1000 liter standaard stookolie op 24 juni 2021 nemen. De officiële prijs per liter bedraagt € 0,6812 en hier volgt de samenstelling van dit tarief zoals meegedeeld door de Belgische Petroleum Federatie:

  • Stookolieprijs: € 0,4309 of 63,2 %
  • BTW: € 0,1182 of 17,3 %
  • Accijnzen en energiebijdrage: € 0,0187 of 2,7 %
  • Bijdrage Sociaal Verwarmingsfonds: € 0,0016 of 0,2 %
  • Bijdrage Apetra: € 0,0076 of 1,1 %
  • Marge en distributiekosten verdeler: € 0,1042 of 15,3 %

Kom meer te weten over de samenstelling van de stookolieprijs in België.

Vooruitkijken op de start van het nieuwe schooljaar

En op het onvermijdelijke krappere budget van de maand september die traditioneel een dure maand is voor gezinnen. De schoolkosten alsook de inschrijvingen voor hobby’s en sportclubs nemen een hele hap uit het budget. En net in die periode moeten we ook stilaan denken aan de heropstart van onze verwarmingsketel, aangezien de eerste koude nachten meestal rond 15 september aanbreken (tenzij we dit jaar van een warme nazomer zouden kunnen genieten… maar wie kan dat nu al voorspellen)? Bestel deze zomer alvast uw stookolie en verlaag zo uw uitgaven bij de start van het nieuwe schooljaar!

Geniet van een betere dienstverlening

De meeste huishoudens die zich op basis van stookolie verwarmen, bestellen hun brandstof wanneer het weer terug kouder wordt. Aan het begin van de herfst dalen de temperaturen en zetten we langzaam de verwarming terug aan. We maken de balans op van het niveau van onze tank en bedenken dan dat het tijd is om stookolie te bestellen voor de winter. Maar dit is nu net wat de overgrote meerderheid van de consumenten doet! En de stookolieleveranciers hebben dan op korte tijd te kampen met een enorme vraag, waardoor zij niet altijd in staat zijn om noodsituaties binnen een redelijke termijn en met een perfecte dienstverlening op te vangen. U kunt dus voordeel halen uit deze periode waarin de vraag laag ligt en van een optimale service en een onberispelijke levering van uw stookolie genieten.

Goedkopere stookolie

Ligt de prijs van stookolie lager in de zomer? Laten we het voorbeeld nemen van de samenstelling van de stookolieprijs op 24 juni 2021 om zo de invloed van de veranderende vraag op de prijs te begrijpen:

Wanneer de herfst voor de deur staat, staan de leveranciers onder druk van de steeds toenemende vraag bij de consumenten. Volgens het marktprincipe stijgen de prijzen wanneer de vraag het aanbod overtreft.

In België heeft de stijging van het stookolieverbruik door de gezinnen een rechtstreekse invloed op het aandeel van 15,3 % van de stookolieprijs, wat onder meer overeenkomt met de winstmarge van de distributeur. En het is net dit gedeelte dat uw leverancier kan gebruiken om u een korting aan te bieden of integendeel om de prijs te toen stijgen, zolang de maximumprijs die door de FOD Economie wordt toegestaan hierbij niet wordt overschreden.

Op internationaal vlak bepaalt de prijs van ruwe Brentolie 63,2 % van de officiële stookolieprijs die op 24 juni 2021 geldt. De stookolieprijs wordt beïnvloed door beursspeculatie, geopolitieke factoren, de door OPEC+ vastgelegde productieniveaus, de wisselkoers euro-dollar, de weersfactoren en het wereldwijde industriële en huishoudelijke verbruiksniveau.

Meer weten over de prijsevolutie voor stookolie

Kortom, men kan stellen dat de vraag gering is in de zomer en dat deze context bevorderlijk is voor lagere stookolieprijzen. Het is echter een hachelijke onderneming om voorspellingen te doen over de ontwikkeling van de stookolieprijs, want deze hangt af van talrijke factoren die moeilijk te voorspellen zijn.

De juiste reflex: regelmatig de Groupasol-prijzen raadplegen

Zoals u kunt zien, is de vraag lager tijdens de zomermaanden. U kunt dan genieten van rustige periodes in de planning van de leveranciers, met kortere doorlooptijden en een uitstekende dienstverlening. Door uw stookoliebestellingen op dit moment te plaatsen kunt u ook anticiperen op grotere uitgaven aan het begin van het nieuwe schooljaar.

En hoewel de prijzen gewoonlijk dalen tijdens de zomer, willen wij u er nogmaals aan herinneren dat het zeer belangrijk is om de stookolieprijzen regelmatig te controleren. Elke week zal ons team u de analyse toesturen van de evolutie van de stookolieprijs alsook de officiële prijscurve in België met betrekking tot de kortingen die wij van de leveranciers verkrijgen. Op die manier kunt u uw stookolie bestellen op het moment dat het beste overeenkomt met uw criteria en uw situatie.

Alle adviezen van Groupasol lezen om de beste prijs voor uw stookolie te verkrijgen tijdens de groepsaankopen

Koop iw kwaliteitsvolle stookolie aan de laagste prijs tijdens de volgende groepsaankoop van Groupasol

Blog