Groupasol

Hoe hoog moet u de druk van het verwarmingscircuit van uw stookolieketel instellen?

Hoe hoog moet u de druk van het verwarmingscircuit van uw stookolieketel instellen?

Indien de druk van uw verwarmingscircuit te hoog of te laag ligt, kan dit storingen veroorzaken aan uw systeem en in het slechtste geval kan uw verwarming zelfs defect raken. Daarom is het des te belangrijker om de druk van uw verwarmingsketel goed te controleren vermits een correct afgestelde druk garant staat voor de goede circulatie van warm water tussen de radiatoren in huis. Hoe kunt u echter de druk van uw verwarmingscircuit controleren? Wat kunt u doen wanneer de druk te laag of te hoog ligt? Ontdek hoe u de druk in uw stookolieketel kunt regelen en bijstellen:

De wet verplicht ons om elk jaar de stookolieketel in onze woning te laten controleren. Tussen twee onderhoudsbeurten in, moet u mogelijk bepaalde handelingen uitvoeren zoals het afstellen van de druk in het verwarmingscircuit.

Hoe kunt u de druk in uw verwarmingscircuit controleren?

Om de druk van uw verwarmingscircuit te controleren, kunt u de manometer raadplegen. Dit instrument, waarmee elke ketel verplicht is uitgerust, wordt op verschillende manieren weergegeven, afhankelijk van het model van de ketel. Meestal gaat het om een klein rond instrument dat op de ketel of rechtstreeks op de buizen in de buurt van de vulkleppen wordt geplaatst. De manometer bestaat uit een doosje, een wijzerplaat en naalden. Sommige modellen beschikken over gekleurde zones. Groen geeft de ‘normale’ drukzone aan en rood de gevarenzone. Ook hebben sommige drukmeters twee naalden, waarbij één naald de ideale druk weergeeft en de andere naald de reële druk. Zo ziet u de druk van het verwarmingssysteem in één oogopslag.

Wat is de ideale druk voor een stookolieketel?

De ideale druk ligt tussen 1 en 1,5 bar. Installateurs raden bovendien sterk aan om de druk boven 1 bar te houden om de onderdelen van de ketel te beschermen. In werkelijkheid hangt de ideale druk af van de hoogte van het huis. In principe dient de druk tussen 0,2 en 0,5 bar te liggen op het hoogste punt van de woning. In het geval van een huis met twee verdiepingen moet u bovendien rekening houden met de hoogte tussen het expansievat en de radiatoren op de bovenste verdieping. Een verschil van 10 m komt overeen met 1 bar. Om een druk van 0,2 tot 0,5 bar bij de hoogste radiator te garanderen, moet de waterdruk dus best tussen 1,2 en 1,5 bar worden ingesteld.

De functie van het expansievat

Het expansievat is een ander belangrijk onderdeel van het verwarmingssysteem en dit element speelt een rol bij het handhaven van de waterdruk in het circuit. Het expansievat ziet eruit als een ballon, en is meestal rood van kleur. Het doel van deze ballon is om de volumeveranderingen op te vangen die het water ondergaat wanneer de temperatuur verandert. Hoe heter het water, hoe meer ruimte het inneemt, en omgekeerd.

De veiligheidsklep

De veiligheidsklep is het laatste redmiddel dat wordt ingezet voor de veiligheid van uw verwarmingssysteem. Wanneer de druk meer dan 3 bar bedraagt, wordt deze klep automatisch geactiveerd om de druk te laten ontsnappen. Neem in zo'n situatie meteen contact op met uw verwarmingsmonteur!

Hoe een storing opsporen en hoe reageren?

De druk moet gedurende het gehele stookseizoen constant blijven. Een afwijking van ongeveer 0,3 bar kan echter voorkomen. Bij het ontluchten van de radiatoren daalt de druk ook nog eens!

Hoe kunt u water toevoegen aan het circuit?

  1. Zoek de 2 vulkleppen
  2. Open de ene volledig en de andere langzaam terwijl u toekijkt hoe de druk toeneemt
  3. Sluit de tweede klep helemaal, maar ga hier niet te ver in
  4. Sluit de eerste klep

Neem bij een afwijking van meer dan 0,3 bar contact op met uw verwarmingsmonteur. Hij zal de installatie alsook de werking van het expansievat controleren.

Als de druk blijft stijgen, controleer dan of de vulklep niet open staat. Neem dan onmiddellijk contact op met uw verwarmingsmonteur. Als laatste redmiddel kunt u de ketel uitschakelen vooraleer deze een druk van 3 bar bereikt om zo te voorkomen dat het water automatisch afvoert via de veiligheidsklep.

Daarentegen, als de druk continu afneemt en u regelmatig water aan het systeem moet toevoegen, heeft u mogelijk met een lek te kampen of moet het expansievat worden vervangen.

In het algemeen raden wij u aan om niet zelf te proberen het probleem te verhelpen en aan de ketel te prutsen wanneer u twijfelt over de oorzaak van het probleem. De verwarmingsmonteur is het best geplaatst om eventuele werkzaamheden aan uw installatie uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van een probleem met de waterdruk.


Goed om te weten :

Dit weekend vindt er een nieuwe groepsaankoop plaats! Schrijf u in voor de gratis actie om zo op de hoogte te blijven van de prijzen die met de leveranciers zijn overeengekomen voor uw volgende stookoliebestelling.

Ontdek ook deze artikels om verder te gaan:


Vraag het bezoek van een partner-verwarminginstallateur aan voor de jaarlijkse keuring van uw verwarmingsketel

Blog