Groupasol

Groupasol ondersteunt de Koning Boudewijnstichting in de strijd tegen Covid-19 [Afgesloten]

Groupasol soutient la Fondation Roi Baudouin contre la Covid-19 [Clôturé]

Update – 18 augustus 2020: Bedankt allemaal! Dankzij uw deelname, hebben we € 6036 kunnen ophalen om de Koning Boudewijnstichting te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19

Solidariteit zit stevig verankerd in het DNA van onze groepering van solidaire kopers. Het is om die reden dat onze KMO zich actief wil inzetten in de strijd tegen Covid-19. Tijdens deze officiële opsluitingsperiode, zullen we voor elke bestelling die geplaatst wordt bij een groepsaankoop van stookolie, 1 euro overmaken aan de Koning Boudewijnstichting.

Onze solidariteitscampagne is vandaag van start gegaan, met terugwerkende kracht vanaf de eerste groepsaankoop voor stookolie die tijdens de periode van opsluiting werd georganiseerd, nl. 27 maart. Vanaf nu zal de winst wekelijks worden overgemaakt teneinde zo snel mogelijk hulp te bieden aan de noodlijdende bevolking.

Laten we de Belgen ondersteunen, alsook de Koning Boudewijnstichting

Groupasol wendt zich tot de Koning Boudewijnstichting om zo de bevolking en het medisch personeel te ondersteunen, vermits de Stichting via 4 belangrijke missies reageert op de concrete behoeften die tijdens de Covid-19-crisis worden waargenomen:

  1. Steun aan organisaties die armoede en dakloosheid bestrijden: Het is van essentieel belang om hulp te blijven bieden aan deze mensen, ernstig getroffen door de epidemie. De ondersteuning biedt de mogelijkheid om essentiële hygiëneproducten aan te schaffen, voedingsmiddelen aan te kopen, continuïteit van de voedselbedeling te garanderen, de communicatiekanalen te optimaliseren alsook een goede medische opvolging te verschaffen.
  2. Ondersteuning van eerstelijnsorganisaties en professionele thuisverzorgers: Deze spelers staan in de frontlinie in de strijd tegen de epidemie. Ze hebben voldoende middelen nodig om de bevolking hulp en zorg te blijven bieden. Thuisverpleegkundigen, zorgverleners, huisartsen, familiehelpers en maatschappelijke werkers in het bijzonder zetten zich onder zware omstandigheden in om ervoor te zorgen dat patiënten thuis de nodige hulp en zorgen ontvangen. Velen onder hen zijn bovendien sterk geïsoleerd. Het is erg belangrijk om de thuiszorg te handhaven. Dit draagt bij tot het niet overbelasten van ziekenhuizen, tot het blijven behandelen van patiënten die zeer snel het ziekenhuis hebben moeten verlaten, maar toch nog intensieve verzorging nodig hebben.
  3. Het fonds voor solidaire zorg, ter ondersteuning van ziekenhuizen, residentiële zorgvoorzieningen, jeugdhulp, hulp aan mensen met een handicap alsook andere woonzorginstellingen.
  4. Ondersteuning van het Covid-19 Response Fund, een gezamenlijk initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties.

Zoals reeds vermeld, is Groupasol eerst en vooral een groepering van solidaire kopers. Als Belgisch bedrijf zijn we er stellig van overtuigd dat solidariteit ons in staat stelt om beter te handelen, dat we samen sterker zijn en ook verder vooruit kunnen. Elk van ons moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Laten we in actie komen en de Belgische inspanningen ondersteunen om de epidemie een halt toe te roepen!

Zorg goed voor jezelf en laten we samen voor de anderen zorgen,

Het Groupasol-team

Blog