Groupasol

De 20 geboden omtrent houtverwarming

De 20 geboden omtrent houtverwarming

In 2022, is het bijna een luxe om de centrale verwarming te laten draaien! En dus om hun financiën veilig te stellen zijn de Belgen gedwongen zich tot het minimum te verwarmen. Indien u over een houtkachel beschikt, zal uw houtvoorraad ook zeker moeten bijdragen tot de verwarming van uw woning, in afwachting van een daling van de olie-, gas- of elektriciteitsprijzen. Het beheren van een houtvuur is echter geen gemakkelijke taak. Bent u het gewoon om op hout te stoken? Hier volgen de 20 geboden van een professional in verbrandingshout:

Campagne ‘La Maîtrise du feu’ (Controle over het vuur) 2022

De campagne ‘La Maîtrise du feu’ werd terug in het leven geroepen voor het stookseizoen 2022. Deze sensibiliseringscampagne van Valbiom (Waalse vereniging voor de waardering van biomassa), gefinancierd door het Waalse Agentschap voor Lucht en Klimaat (AWAC), wil informatie verstrekken over de toepassing van de beste praktijken voor een zuinige, gezonde, ecologische en veilige verwarming op basis van hout. Tot de belangrijkste punten behoren de keuze van het materiaal, de kwaliteit van het hout, de snelheid waarmee de kachel wordt gevoed en het onderhoud.

De campagne heeft 3 doelstellingen:

  1. De verbrandingsefficiëntie verhogen;
  2. De uitstoot van fijne deeltjes en andere luchtverontreinigende stoffen verminderen;
  3. Meer comfort aan de gebruiker bieden.

U kunt alle informatie aangaande de campagne ‘La Maîtrise du feu’ terugvinden op

De 20 geboden

1. Gij zult steeds een toestel kiezen dat aangepast is aan uw levensstijl

Geeft u de voorkeur aan langdurige, zachte warmte of aan snelle, intense warmte? Welke kamers moeten worden verwarmd? Wat is het totale volume dat verwarmd dient te worden? De antwoorden op deze vragen bepalen welk type houtkachel voor u ideaal is. Voor zachte warmte en een langdurig comfort verdient bijvoorbeeld een massakachel de voorkeur.

Ook speelt nog de vraag omtrent het vermogen van het toestel. Dit wordt berekend aan de hand van uw behoeften en de te verwarmen ruimte. Bij een te krachtige houtkachel kunt u geneigd zijn de luchttoevoer wat te verminderen, zodat hij minder warmte produceert. Dit leidt echter tot een slechte verbranding en daarmee tot verstopping en vervuiling

2. Gij zult steeds een nieuw in plaats van een oud toestel plaatsen

Acheter un vieux poêle d’occasion n’est pas forcément la solution la plus économique. Le rendement d’un Een oude tweedehands kachel kopen is niet noodzakelijk de meest voordelige oplossing. Het rendement van een oude kachel bedraag immers minder dan 50 %, voornamelijk door het ontbreken van een secundaire luchttoevoer naar het toestel. Er wordt dus meer hout verbruikt en meer vervuiling uitgestoten. Moderne installaties hebben daarentegen een rendement van 75 tot 90 %. Ze voldoen ook aan de nieuwe milieunormen, die strenger zijn dan voorheen.

3. Gij zult steeds een goede luchttoevoer voor uw kachel voorzien

De kachel heeft hout en zuurstof nodig! Om te voorkomen dat de koude buitenlucht het huis afkoelt, moet u over een luchttoevoer beschikken met een luchtdichte verbinding tussen de kachel en de buitenkant. Dit kan bijvoorbeeld de luchtspouw in de woning zijn.
Doe een beroep op een vakman voor de installatie van uw houtkachel.Hij zal het beste advies geven voor uw woning.

4. Gij zult steeds toezien op een goede schoorsteen en zo problemen voorkomen

Het rookkanaal is even belangrijk als de buis voor de luchttoevoer. De schoorsteen zorgt ervoor dat de kachel goed trekt en dat de gassen goed worden afgevoerd.
Indien u zich afvraagt wat dit betekent: de trek is de verplaatsing van de verbrandingsgassen, de rook, van beneden naar boven in de schoorsteen. Dit zorgt voor vernieuwing van de lucht die nodig is voor het vuur te laten branden.
De schoorsteen moet door een vakman worden geïnstalleerd! Hij zal erop toezien dat er geen bochten in het rookkanaal zijn en dat de schoorsteen goed geïsoleerd is om condensatie van de rook, die de schoorsteen na verloop van tijd zou verstoppen, te voorkomen.

5. Gij zult steeds het advies van de fabrikant opvolgen

Bent u bekend met de aanbevelingen van de fabrikant omtrent het gebruik en het onderhoud van uw toestel? Indien u bij de installatie een document heeft gekregen, neem dan even de tijd om dit te lezen. Naarmate de systemen worden gemoderniseerd, worden de gebruiksaanwijzingen ook steeds nauwkeuriger. Door de aanbevelingen van de fabrikant op te volgen, zijn de goede prestaties gegarandeerd en beschermt u bovendien uw toestel.

6. Gij zult nooit andere brandstof in uw houtkachel branden

Zou u het in uw hoofd halen om diesel te tanken in uw benzineauto? Niet tenzij u afgeleid bent...
In uw houtkachel is dit net hetzelfde. Doe er niet zomaar iets in. Verbrandt geen oude meubels, planken of ander hout dat met chemicaliën is behandeld. Hetzelfde geldt voor plastic en ander huishoudelijk afval!
Waarom niet? Omdat het slecht brandt, het uw installatie verstopt en er veel vervuiling vrijkomt die zowel voor u als voor de natuur giftig is.

7. Gij zult steeds de voorkeur geven aan lokaal en gelabeld hout

Het beste hout is onbehandeld hout afkomstig uit een duurzaam bos. Een duurzaam beheerd bos geeft u de garantie dat er een nieuwe boom wordt geplant zodra de vorige is gekapt.
Er zijn labels om u te helpen bij uw verantwoorde aankoop. Om hout uit duurzame bossen te kiezen, zijn er de FSC- en PEFC-labels.
En als u lokaal hout wilt kiezen, is er ook het label ‘lokaal hout’. Kiezen voor lokaal hout gaat gepaard met minder vervuiling door transport.

8. Gij zult steeds wachten tot het hout droog is

Vuur en water kunnen nooit vrienden zijn, maar dat wist u al!
En dus voor uw kachel, dient u best droog hout te gebruiken. Hout wordt als droog beschouwd wanneer het vochtgehalte minder dan 18 % bedraagt. Het hout brandt dan beter en vervuilt minder.
Als u vers gekapt hout hebt, is het aangewezen dit te kloven en het gedurende twee jaar op een beschutte, goed geventileerde plaats op te slaan.

9. Gij zult steeds het juiste formaat hout gebruiken

Voor welk formaat houtblokken is uw toestel ontworpen? Weet u het niet? Neem dan even contact op met uw installateur!
Houtblokken van 25, 31, 33 of 50 cm zijn thans verkrijgbaar.
De grootte van de houtblokken is belangrijk voor het rendement van de kachel.

10. Gij zult steeds natuurlijke aanmaakblokjes verkiezen

Gebruikt u krantenpapier om uw vuur aan te steken? Stop dit meteen! Steek zeker geen vuur aan met papier dat gedrenkt is in inkt en chemicaliën. Bij verbranding stoten ze giftige stoffen uit.
Gebruik natuurlijke aanmaakblokjes die in de handel verkrijgbaar zijn of die u zelf maakt van brandhout.

11. Gij zult de omgekeerde ontstekingstechniek aanleren

De mensheid leerde duizenden jaren geleden vuur te maken en blijft vandaag nog steeds innoveren op dit gebied! Door het vuur van bovenaf aan te steken vermindert de uitstoot van fijne deeltjes tijdens de opstart van het vuur. Begin met het plaatsen van de houtblokken. Leg daarop de kleinere houtblokken, het aanmaakhout en de aanmaakblokjes. En dan ziet u dat dit heel goed brandt.

12. Gij zult u niet haasten om uw vuur aan te wakkeren

Vul de kachel niet te veel of te weinig! Voor een optimale verbranding vult u de kachel voor twee derde.
Daarna is het niet nodig om er haast achter te zetten! Wacht tot er een tapijt van gloeiende houtskool ligt om extra hout aan het vuur te voegen.
Indien u de houtblokken te vroeg toevoegt, verhoogt u de uitstoot van verontreinigende stoffen.

13. Gij zult niet treuzelen met het sluiten van de deur van de kachel

Om de uitstoot van gassen in de lucht in huis te verminderen en om te besparen op het verbruik, bereidt u uw hout van tevoren voor. Als u uw kachel met hout bijvult, houdt dan uw houtblokken bij de hand om de deur snel te sluiten.

14. Gij zult steeds voorkomen dat het hout de wand van de kachel raakt

Om uw kachel schoon te houden en de vorming van aanslag te beperken, mag het hout de wanden niet raken!

15. Gij zult geen gebruik maken van een open haard

Is een open haard wel een goed idee? Helemaal niet. Een open haard zuigt de lucht uit de kamer, net zoals een stofzuiger. De warme lucht die door het vuur wordt geproduceerd wordt via de schoorsteen afgevoerd en de lucht in de kamer wordt vervangen door koude lucht van buitenaf.
Bovendien gaat een open haard gepaard met het risico dat er gensters en sintels rondvliegen en dat er zo brand ontstaat.

16. Gij zult niet trachten het vermogen van de kachel te verminderen

Is het vuur in de kachel te heet? Verminder zeker niet de luchttoevoer in een poging het vuur te smoren. Dit verhoogt namelijk de vervuiling en produceert roetdeeltjes.

17. Gij zult geen volcontinu brandend vuur hebben

Neen, het is geen goed idee om een houtblok op het vuur te zetten voor de nacht en de luchttoevoer tot een minimum te verminderen om het vuur zo lang mogelijk te laten branden. Hoe langzamer de verbranding, hoe meer risico op vervuiling en afzetting. Dit is een groot risico voor schoorsteenbranden!

18. Gij zult steeds de luchttoevoer regelen

Indien u de vorige geboden aandachtig heeft gelezen, heeft u ondertussen alles al begrepen. De zuurstof die door de lucht wordt aangevoerd is essentieel voor een optimale verbranding. Indien er te weinig lucht is, dan zal de verbranding slecht zijn en de vervuiling groot. Moderne toestellen zijn uitgerust met luchttoevoerkanalen die over de hele kachel zijn verdeeld om de kwaliteit van de verbranding te verbeteren.

19. Gij zult de luchttoevoer afsluiten wanneer het vuur is gedoofd

Zoals eerder aangehaald, de schoorsteen dient om lucht en gassen naar boven te trekken. Daarom moet u eraan denken de luchttoevoer naar de kachel af te sluiten zodra het vuur en de sintels volledig gedoofd zijn! Anders blijft de schoorsteen warme lucht uit huis naar boven trekken en wordt deze warme lucht vervangen door koudere lucht van buiten.

20. Gij zult toezien op regelmatige reinigingsbeurten en het jaarlijks onderhoud laten uitvoeren

Om de efficiëntie en de prestaties van uw kachel te behouden, moet u uw kachel zo vaak als nodig vrijmaken van asresten. Laat ook een vakman de schoorsteen vegen om uw huis te beschermen tegen de risico’s van een schoorsteenbrand.

Blog