Waarom stijgen de prijzen van de stookolie ?

Waarom stijgen de prijzen van de stookolie ?

Is het u ook opgevallen dat de prijzen van aardolieproducten de afgelopen weken gestaag zijn gestegen? Begin juli liggen de maximumprijzen aan de pomp dicht bij 1,60 €/L, terwijl stookolie een prijs van 0,70 €/L haalt. Ook de olieprijs stijgt tot hoogten die sinds 2014 niet meer zijn voorgekomen! Hoe kunnen we deze prijsstijging verklaren?

De olieprijzen gaan de lucht in

Eind april 2020 bedroeg de prijs van stookolie bijna 0,30 €/L. Sindsdien zijn de officiële prijzen gestegen tot meer dan 0,70 €/L. Wat veroorzaakt deze prijsverhoging?

De wereldeconomie herstelt zich van de Coronapandemie

Door de COVID-19-pandemie is de wereldwijde vraag naar olie ingestort met een daling van 8,6 miljoen vaten per dag. Als reactie op de verspreiding van deze ziekte, zijn veel landen in lockdown gegaan. De gezondheidscrisis had tot gevolg dat de wereldwijde economische groei werd afgeremd. Vandaag, bijna anderhalf jaar later en niet zonder gevolgen, is de economie zich eindelijk aan het herstellen. In dit verband voorspelde het Internationaal Energieagentschap (IEA) op 11 juni dat de wereldwijde vraag naar olie tegen eind 2022 opnieuw het niveau van vóór de crisis zal bereiken.
De wereldwijde economie heeft zich hersteld nu er vaccinatiecampagnes werden opgestart en de Coronamaatregelen werden versoepeld. Hierdoor konden de burgers hun leven terug oppikken en de industrieën geleidelijk terugkeren naar hun normale productieniveaus.

Het aanbod kan de vraag niet bijhouden

Als reactie op de ineenstorting van de olieprijzen zijn de olie-exporterende landen en hun bondgenoten, bekend als OPEC+, overeengekomen om de olieproductie massaal te beperken. OPEC+ komt maandelijks bijeen om de productiehoeveelheden voor de komende maanden vast te stellen. Momenteel voert de groep een beleid waarbij de olie langzaam en geleidelijk terug op de markt wordt gebracht.

De andere kwestie die van invloed is op de ontwikkeling van het olieaanbod op de markt zijn de Iraanse nucleaire onderhandelingen. Teheran is momenteel onderworpen aan een embargo van de Verenigde Staten wegens haar wens om haar nucleair programma te ontwikkelen. Dit embargo blokkeert momenteel de olie-uitvoer van Iran naar met name onze landen.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs voorspelt dat de prijs per vat in het derde kwartaal van 2021 een prijs van 80 dollar zal bereiken en de analisten van Bank of America sluiten een overschrijding van de kaap van 100 dollar voor de zomer van 2022 niet uit.

Gezien deze laatste indicatoren is de toekomst op korte termijn voor ons consumenten niet erg rooskleurig. Groupasol zal u echter niet in de steek laten. Wij zullen met evenveel passie blijven onderhandelen, zodat u kunt genieten van de voordeligste prijzen op de markt!

Factoren die de prijs van stookolie in ons voordeel kunnen beïnvloeden

Hoewel de groei van de wereldvraag en de beperking van het aanbod door de olie-exporterende landen niet gunstig zijn voor het behoud van onze economieën, zouden bepaalde toekomstige elementen in ons voordeel kunnen spelen.

De Emiraten zorgen voor onrust bij OPEC+

De door OPEC+ opgelegde beperking van de productiequota lijkt niet alle leden te bevallen. Begin juli hebben de Verenigde Arabische Emiraten namelijk te kennen gegeven dat zij hun referentieproductievolume met 600.000 vaten per dag verhoogd willen zien. Dit standpunt brengt het kartel in een impasse, waardoor er vanaf augustus geen nieuwe overeenkomst over de productievolumes kan worden bereikt.

Indien de Emiraten de deur zouden dichtgooien en er hierdoor onenigheid ontstaat over de productieniveaus, zouden de exporterende landen in de verleiding kunnen komen om lukraak te produceren, resulterend in een prijsdaling op korte termijn.

Een mogelijke terugkeer van Iran op de markt

Hoewel de besprekingen voorlopig nog in het slop lijken te zitten, zou een versoepeling van de sancties ten gevolge van het VS-embargo een terugkeer van de Iraanse olieproductie op de markt met zich teweegbrengen. Door deze nieuw verworven vrijheid zou Iran haar producties, die in 2018 een piek van 2,8 miljoen vaten per dag bereikten, massaal kunnen verspreiden. Het spreekt vanzelf dat dit zou leiden tot een daling van de prijs per vat en uiteindelijk van de stookolieprijs in België.

Schrik omwille van de deltavariant

De evolutie van de pandemie en de COVID-19-varianten zouden ook de prijs van het zwarte goud kunnen beïnvloeden. De Delta-variant veroorzaakt een zeer belangrijk deel van de nieuwe besmettingen in België en in vele andere landen ter wereld. Hierdoor passen de betrokken landen opnieuw sanitaire beschermingsmaatregelen toe in de specifieke regio’s met hoge besmettingsconcentraties.

Blog