Uw mazouttank reinigen: wanneer, waarom en hoe?

Uw mazouttank reinigen: wanneer, waarom en hoe?

Heeft de verwarmingstechnicus u na het onderhoud van uw verwarmingsketel gewezen op vuil in uw installatie? Heeft u onzuiverheden in uw mazouttank opgemerkt? In dit artikel leggen we uit waarom het belangrijk is om uw mazouttank schoon te houden, hoe u kan zien wanneer het tijd is om de tank te laten reinigen en hoe u dit het beste kan doen.


Wanneer en waarom moet de tank worden gereinigd?

Een mazouttank moet worden gereinigd bij de aankoop van een huis dat met mazout wordt verwarmd. Ook wanneer de tank al enkele jaren niet meer werd nagekeken, moet u deze laten controleren. 

Na verloop van tijd kan mazout slecht worden als gevolg van factoren zoals vochtigheidbacteriën die zich gaan ontwikkelen en corrosieplekken die plots verschijnen. 

Groupasol raadt aan om elke vijf jaar een controle te laten uitvoeren om de betrouwbaarheid van uw installatie en het gebruik van mazout met hoog rendement te garanderen.

Mazout met hoog rendement werd ontwikkeld om een oplossing te bieden voor deze problemen: 

 • De verlenging van de levensduur van uw installatie: de samenstelling van mazout met hoog rendement gaat de ontwikkeling van bacteriën en algen tegen. Deze kunnen de zuiverheid aantasten.
 • De bescherming tegen roest: fenomenen zoals corrosie en oxidatie worden aanzienlijk vertraagd.
 • Een grotere stabiliteit: mazout met een hoog rendement is beter bestand tegen vocht en vermindert de vorming van afzettingen.
 • Een reinigende werking: de boiler raakt minder snel verstopt en wordt beter onderhouden. Tijdens de verbranding wordt er minder roet en zwarte rook geproduceerd.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Waarom is vuile mazout onbruikbaar? 

Om op deze vraag te kunnen antwoorden, is het belangrijk dat u weet hoe mazout in uw ketel wordt verbrand. Mazout is eigenlijk een heel veilige brandstof! Vloeibare mazout ontbrandt niet, want deze moet eerst door een sproeier worden verstoven bij een temperatuur boven 55°C.

Het gebruik van vuile mazout kan een probleem zijn. Onzuiverheden hopen zich op in de bodem van de tank en deze kunnen tijdens de levering in de leidingen terechtkomen, wat leidt tot verstoppingen en mogelijke storingen.

Hoe controleert u of uw mazout vuil is? 

U kan eerst en vooral de uiterlijke staat van uw tank controleren. Afhankelijk van de locatie en het type tank kan u ook een idee krijgen van de aanwezigheid van vocht en slib. Afhankelijk van de regio waar u woont, het type tank en de capaciteit moet u voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen.

Als uw tank tekenen van vervuiling vertoont, dan is het erg belangrijk om deze door een erkend bedrijf te laten controleren. Tijdens de periodieke inspectie van uw tank voeren de professionals de volgende handelingen uit:

 • Controle van de goede werking van het overloopbeveiligingssysteem en de accessoires;
 • Visuele analyse van de installatie: ultrasone en camera-inspectie van gebieden die niet met het blote oog zichtbaar zijn (onderkant van de tank en laspunten);
 • Controle op water of modder;
 • Controle van het lekdetectiesysteem (indien gemonteerd op uw tank);
 • Test op lekken van ondergrondse tanks (met ultrasoon geluid);
 • Aflevering van het conformiteitscertificaat.

Op het einde van deze controle zullen de professionals u laten weten of de tank moet worden gereinigd.

Hoe reinigt u een mazouttank? 

Si vous, ou le professionnel, constatez que la citerne est sale et présente un risque pour la pérennité de votre installation, Vous devrez faire appel à des experts pour effectuer la procédure suivante :

 • Het opzuigen en verwijderen van vervuilde stookolie en alle afzettingen in een tankwagen;
 • Een volledige reiniging van de tank;
 • Een grondige inspectie door de experten om eventuele corrosie of lekken op te sporen.

Wanneer uw tank in orde is, kan u deze laten vullen en kan u hem weer jarenlang onbezorgd gebruiken.

Was het laatste nazicht van uw tank meer dan 10 jaar geleden? Vraag dan nu onmiddellijk een nazicht aan! 

Neem nu contact met ons op om uw nazicht te plannen om zo de levensduur van uw installatie te garanderen.

Blog