Stookolie met hoog rendement, verbeterde stookolie!

Stookolie met hoog rendement, verbeterde stookolie!

Bij de groepsaankopen voor stookolie van Groupasol kunt u kiezen voor uw gebruikelijke stookolie in een hoog rendement uitvoering. Kent u hier de bijzonderheden van? Is deze wel geschikt voor uw verwarmingsinstallatie? Ontdek alles in het overzicht van Groupasol

Wat is stookolie met hoog rendement?

Voor een goed begrip van stookolie met hoog rendement, moeten we teruggaan naar standaard stookolie die voor 2016 werd geproduceerd. Vijf jaar geleden bevatte traditionele stookolie meer dan 1000 ppm zwavel per kg. Deze sterk zwavelhoudende stookolie was extreem corrosief voor de nieuwe generatie verwarmingsinstallaties waaronder condensatieketels. Voor deze systemen werd de voorkeur gegeven aan stookolie extra, al was deze brandstof in eerste instantie niet bestemd om huizen te verwarmen, maar eerder om onze wagens alsook industriële en landbouwmachines te laten draaien.

Als reactie hierop heeft de aardolie-industrie zwaar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om de prestaties en ecologische voetafdruk van stookolie in het algemeen te verbeteren. Al in 2016, maakten de eerste vorderingen het mogelijk om standaard stookolie op de markt te brengen met slechts 50 mg zwavel per kg. Sinds die dag, kan deze dan ook gebruikt worden in uw condensatieketel. Let er op dat fabrikanten altijd stookolie extra aanbevelen omdat het zwavelgehalte hiervan nog steeds 5 keer lager is dan bij standaard stookolie, met tot op heden slechts 10 mg zwavel per kg.

De afgelopen jaren werd het onderzoek ter verbetering van stookolie voortgezet, met als doelstelling oplossingen aan te bieden voor de beperkingen van stookolieverwarming:

  • Vóór de wereldwijde Covid-19 pandemie en de economische terugval, was verwarming met stookolie altijd de duurste formule. Daarom was het nodig om de efficiëntie van de stookolie te optimaliseren om met dezelfde hoeveelheid brandstof een langere verwarmingstijd te bekomen.
  • Stookolieketels zijn bijzonder vatbaar voor verstopping door roetafzetting en door het vrijkomen van zwarte en giftige dampen. Stookolie moest voor een betere verbranding zorgen waarbij de levensduur van de installaties werd verlengd en de impact op het milieu zo veel mogelijk werd beperkt.
  • Na verloop van tijd, raken opslagtanks en verwarmingsketels beschadigd door oxidatie en corrosie. Naast een verbetering van de installatie, diende stookolie ook een bescherming te bieden tegen roestvorming.
  • Tijdens de opslag ontbindt stookolie zich waarbij er afzettingen ontstaan op de bodem van de tank. Wanneer dit slib in de verwarmingsketel wordt gezogen, verstopt het de verschillende filters en pompen van de installatie, met het gevaar dat het hele systeem buiten werking wordt gesteld. Het stabiliseren van de stookolie diende te worden verbeterd om zo dit fenomeen te vertragen.

Zo werd er stookolie met hoog rendement ontwikkeld om deze beperkingen aan te pakken! Dankzij deze stookolie is het mogelijk om:

  1. Goedkoper te verwarmen: de efficiëntie werd verbeterd en u kunt nu tot € 80 besparen bij een bestelling van 2000 L.
  2. De levensduur van de installatie te verlengen: de ketel raakt minder snel verstopt en wordt beter onderhouden. Bij de verbranding komt er minder roet en zwarte rook vrij.
  3. Zich te beschermen tegen roestvorming: het corrosie- en oxidatieproces wordt aanzienlijk vertraagd. Uw tank is gemakkelijker te onderhouden.
  4. De stookolie te stabiliseren: de verwarmingsinstallatie is beter beschermd tegen het ontstaan van afzettingen op de bodem van uw tank, waardoor het risico op verstopping van uw verwarmingsinstallatie wordt verkleind.
  5. Het milieu te beschermen: de ketel stoot minder CO2 en andere vervuilende emissies uit in de atmosfeer.

Dit wetende, denkt u dan nog steeds dat stookolie met hoog rendement extra kosten met zich meebrengt? Wij denken eerder aan een verbeterde stookolie die grote besparingen op middellange en lange termijn oplevert!

Ik gebruik standaard stookolie of stookolie extra. Kan ik dan nog stookolie met hoog rendement gebruiken?

Jawel! Bij het plaatsen van uw bestelling bij de groepsaankopen voor stookolie van Groupasol, kunt u kiezen voor standaard stookolie met hoog rendement of voor stookolie extra met hoog rendement.

Overigens kan de stookolie met hoog rendement ook worden gemengd met uw gewone stookolie. U hoeft dus niet te wachten tot uw tank bijna leeg is om uw bestelling te plaatsen.

Zit er nog stookolie in uw tank en kiest u voor optimale prestaties? Vraag dan in de opmerkingen bij uw bestelling om de concentratie hoog rendement te verhogen, en dit op basis van het uiteindelijke volume van uw tank! Uw stookoliereserve behaalt dus meteen 100% optimalisatie.

Kies voor stookolie met hoog rendement bij de groepsaankopen van Groupasol om te besparen op uw verwarmingsbudget.

Stookolie met hoog rendement levert u een besparing tot € 80 op bij een bestelling van 2000 liter. Hoe hoger de prijs van stookolie ligt, hoe voordeliger uw uiteindelijke besparing zal zijn.

Naast de directe besparing op uw stookolieverbruik, wordt het globale onderhoud van uw installatie bovendien voordeliger. U dient minder onderdelen te vervangen, minder uren te betalen voor de technieker die het noodzakelijke onderhoud uitvoert en u loopt minder kans op storingen.

Uw stookolie met hoog rendement bij de volgende groepsaankoop voor stookolie

Blog