Groupasol

Persoonlijke gegevens: bijzondere voorwaarden van Groupasol

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking: Groupasol SRL, Avenue de l'Observatoire 278, 4000 Liège (Luik) (België).

Artikel 1 – Inleiding

Voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Groupasol kunt u het algemeen privacybeleid raadplegen. Dit onderdeel beperkt zich tot een beschrijving van de specifieke kenmerken van de gegevensverwerking in het kader van het partnerschap tussen Viessmann Belgium bvba-sprl en Groupasol.

Artikel 2 – Kenmerken van de verwerking

In haar hoedanigheid van Gegevensbeheerder, verzamelt en verwerkt Groupasol gegevens van de geregistreerden op basis van de hieronder vermelde kenmerken.

Doelstelling(en)Betrokken persoon(onen)Juridische basisBewaringstermijn van de gegevensGegevens-beheerder
Beheren van de inschrijving op de dienstElke consument die zich via het formulier inschrijftUitvoering van een contractuele verplichting3 jaar vanaf de datum van registratie, voor statistische analyses en klachtenbeheerGroupasol
Doorgeven van de gegevens aan de partner voor de uitvoering van het partnerschaps-contractElke consument die zich via het formulier inschrijftUitvoering van een contractuele verplichting3 jaar vanaf de datum van registratie, voor statistische analyses en klachtenbeheerGroupasol
Versturen van nieuws (nieuwsbrief)Elke consument die zich via het formulier inschrijftToestemming3 jaar vanaf de datum van registratieGroupasol
Beantwoorden van het verzoek via het formulierElke consument die zich via het formulier inschrijftUitvoering van een contractuele verplichtingVerwerkingstijd van de aanvraagViessmann

Artikel 3 - Voorwaarden voor de behandeling van gegevens

Groupasol verwerkt in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder de gegevens die in het kader van het dienstverleningsvoorstel werden verzameld.
De gegevens van de Contactpersonen die ten dienste van Viessmann Belgium bvba-sprl werden gesteld, zullen in het kader van een lastgevingsovereenkomst tussen de structuren volgens deze voorwaarden worden meegedeeld:
Viessmann Belgium bvba-sprl stelt een formulier voor offerteaanvraag ter beschikking van Groupasol SRL. Enkel de informatie die in het formulier wordt gevraagd en waarvoor u uw toestemming hebt gegeven bij het verzenden van dit formulier, zal aan de partner Viessmann Belgium bvba-sprl worden doorgegeven. De partner is ook verplicht om deze gegevens te vernietigen na de uitvoering van het mandaat.

Groupasol SRL verkoopt, verhuurt of ruilt de informatie op deze site niet met derden, met uitzondering van de hierboven vernoemde, voor welk gebruik dan ook, inclusief reclame- of promotiedoeleinden.

Artikel 4 – Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens worden naar de volgende ontvangers verstuurd:

a. Groupasol SRL;

b. Viessmann Belgium bvba-sprl;

Elke wijziging aan deze lijst zal onverwijld aan de contactpersonen worden meegedeeld, en elke nieuwe partner zal onderworpen worden aan hun voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

In bijzondere omstandigheden kan Groupasol SRL verplicht worden gegevens bekend te maken, wanneer dit op verzoek gebeurt van gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten, wanneer deze kunnen rechtvaardigen dat ze hierover geïnformeerd dienen te worden.

Artikel 5 – Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over de cookies in kwestie alsook hun gebruik, kunt u de cookie-instellingen raadplegen.