Slachtoffer van stookolievervuiling? Er bestaat een financiële oplossing

Slachtoffer van stookolievervuiling? Er bestaat een financiële oplossing

“99% heeft geen probleem. 1% heeft ook geen probleem.” De toon is gezet voor het nieuwe Promaz interventiefonds! Belgische gezinnen kunnen een beroep doen op dit interventiefonds dat operationele en/of financiële bijstand biedt in geval van een lek in uw stookolietank.

De voorbije twintig jaar hadden meer dan 10.000 Belgische gezinnen te kampen met een bodemverontreiniging ten gevolge van een stookolielek. Een lek in uw mazouttank of in de leidingen is een ramp voor het milieu, maar ook voor uw budget. Gemiddeld kost een interventie 25.000 euro voor een particulier. De rekening kan echter oplopen tot 250.000 euro als ook het grondwater verontreinigd is. Het Promaz-fonds, waar al meer dan twintig jaar op wordt gewacht, werd opgericht om deze problematiek aan te pakken.

Tinne Van der Straeten, minister van Energie zegt: “Zonder bodemsaneringsfonds moesten eigenaars zelf de dure factuur ophoesten, waardoor vele lekken ook niet werden gemeld. Nu het fonds er komt, is dit een uitstekende zaak voor de vele getroffen mensen die een duizelingwekkende factuur boven hun hoofd hing. Tegelijkertijd is het ook een uitstekende zaak voor de natuur.”

Wat is Promaz?

“Promaz is een initiatief van de brandstoffensector, vertegenwoordigd door Energia, Brafco en Informazout. Het is een fonds dat erkend is door de overheid en dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen. Die verontreinigingen zijn ontstaan door lekkende mazouttanks en/of -leidingen, die gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen mét of zonder woonfunctie. Promaz is actief in heel België en werkt volgens de bepalingen van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden en onder controle van de Bodemsaneringscommissie.” Bron, Informazout.

Wie kan beroep doen op het fonds?

“Elke eigenaar of eindgebruiker die kampt met een aantoonbare bodemverontreiniging, veroorzaakt door een lek in de mazouttank en/of -leidingen van een in België gelegen gebouw en die beschikt over een onderzoeksverslag.” Bron, Promaz.

Elke aanvraag moet vóór 28 februari 2025 worden ingediend en heeft zowel betrekking op huidige als op vroegere vervuilingen. Slachtoffers die in het verleden reeds hebben betaald voor bodemsanering, kunnen verzoeken om terugbetaling van de betaalde bedragen.

De maximale financiële bijdrage bedraagt 200.000 euro voor woongebouwen en 100.000 euro voor niet-residentiële gebouwen.

Wat is een onderzoeksverslag?

Bij het indienen van een aanvraag tot tussenkomst, moet er een vermoeden van mazoutverontreiniging bestaan. Dit dient aangetoond te worden door een onderzoeksverslag dat moet opgemaakt worden door een bevoegd persoon.
Daarnaast worden ook nog andere verslagen als onderzoeksverslag aanvaard, zoals:

  • Een bodemonderzoek goedgekeurd door de overheid
  • Een vaststelling van een verontreiniging door de overheid (bv. milieuambtenaar, erkend gerechtsdeskundige, milieupolitie, politie, brandweer, civiele bescherming, toezichthouder bevoegd voor bodembeheer (OVAM / Leefmilieu Brussel / DAS).” Bron, Promaz.

U vindt op de website van Promaz de lijst van de personen die gemachtigd zijn om een onderzoeksverslag op te stellen dat onontbeerlijk is voor uw verzoek om tussenkomst.

Is het gebruik van het Promaz-fonds gratis?

De oprichting van dit fonds betekent niet dat de sanering van verontreinigde grond gratis is.

Allereerst zal men u vragen om een administratieve vergoeding van 25 euro (exclusief BTW) te betalen voor de aanvraag. Daarnaast zijn er ook beheerskosten ten belope van 10 % van de totale kosten van de inspectie- en saneringswerkzaamheden, tot een maximum van 500 euro exclusief btw voor woongebouwen en 1500 euro exclusief btw voor andere gebouwen.

Indien u na 8 mei 2019 bent overgeschakeld op een andere energiebron, wordt er ook nog een vrijstelling van 1.000 euro gevraagd voor een dossier met betrekking tot een woongebouw en van 2.000 euro voor andere gebouwen.

Tenslotte komt Promaz niet tussen in bepaalde kosten zoals de uitdienststelling van een stookolietank indien deze niet noodzakelijk is voor de sanering, voor verontreinigingen die geen verband houden met stookolie en gevallen van opzettelijk veroorzaakte verontreiniging. Het fonds zal evenmin tussenbeide komen in gevallen die door een verzekering worden gedekt.

Heeft u, nu of in het verleden, te kampen met een stookolievervuiling?

Surf naar www.promaz.be voor alle informatie die u nodig hebt om een aanvraag tot tussenkomst in te dienen bij het fonds.
Andere manieren om contact op te nemen:info@promaz.be of 0800 63 636


Goed om te weten :

Dit weekend vindt er een nieuwe groepsaankoop plaats! Schrijf u in voor de gratis actie om zo op de hoogte te blijven van de prijzen die met de leveranciers zijn overeengekomen voor uw volgende stookoliebestelling.

Ontdek ook deze artikels om verder te gaan:


Mazout nodig? Betaal per jaar € 185 minder op uw mazoutbestellingen

Blog