Groupasol

Overstromingen: solidariteitsacties en advies om uw stookolie-installatie te beschermen

Overstromingen: solidariteitsacties en advies om uw stookolie-installatie te beschermen

Op 14, 15 en 16 juli werd België geteisterd door uitzonderlijk slecht weer dat in verschillende delen van het land tot overstromingen leidde. We hebben het vaak over de veiligheid van uw gezin met betrekking tot de opslag en het verbruik van stookolie, maar deze tragische overstromingen herinneren ons eraan dat preventie tegen natuurrampen veel minder wordt besproken. Naar aanleiding van deze onfortuinlijke gebeurtenissen wil Groupasol een bundel met nuttige informatie en links met de getroffen burgers delen. Wie bovendien zijn installatie wil beschermen tegen een mogelijke overstroming krijgt van ons team een update over de te nemen maatregelen.

Nuttige informatie en links voor slachtoffers van rampen

Bent u getroffen door de overstromingen? Wij hebben nieuws en informatie samengesteld die voor u nuttig kan zijn:

  1. Om de slachtoffers te helpen terwijl zij wachten op de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen en het rampenfonds, kan elk getroffen huishouden bij de gemeente een renteloze lening van € 2.500 aanvragen. Deze steun wordt betaald door het ‘Centre régional d’Aide aux Communes’. Meer informatie
  2. Om de slachtoffers te helpen terwijl zij wachten op de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen en het rampenfonds, kan elk getroffen huishouden bij de gemeente een renteloze lening van € 2.500 aanvragen. Deze steun wordt betaald door het ‘Centre régional d’Aide aux Communes’. Meer informatie
  3. Er wordt 50 miljoen euro extra steun beschikbaar gesteld voor OCMW's en gemeenten om de herhuisvesting van de getroffen gezinnen te verzekeren. Meer informatie
  4. Er wordt 50 miljoen euro extra steun beschikbaar gesteld voor OCMW's en gemeenten om de herhuisvesting van de getroffen gezinnen te verzekeren. Meer informatie
  5. Er bestaat een platform om mensen in nood in contact te brengen met mensen die hulp bieden: https://aide-inondations.be/
  6. Er zijn veel Facebook-groepen opgericht om de slachtoffers te steunen:

Bekijk hier alle officiële informatie over deze twee platformen van het Waals Gewest:

Voor het Vlaams Gewest: https://www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/wateroverlast-juli-2021

Uw verwarmingsketel stond onder water … wat moet u nu doen?

Probeer de ketel niet zelf opnieuw op te starten! Schakel een professionele verwarmingsinstallateur in. Zijn advies is doorslaggevend bij de beslissing om uw verwarmingsketel opnieuw op te starten, te repareren of te vervangen.

Staat uw ondergrondse tank onder water? Uw bovengrondse tank is beschadigd of weggespoeld

Neem rechtstreeks contact op met uw verzekeringsmaatschappij en vermeld het probleem betreffende de stookolietank. Als de tank lekt zal uw verzekeringsmaatschappij een bedrijf aanwijzen dat bevoegd is om de olie op te vangen en te reinigen. Deze professionals zullen de olie op de grond en de resterende olie in de lekkende tank verzamelen. Zij zullen ook de verontreinigde oppervlakken reinigen.

Ons advies: bewaar zorgvuldig alle documenten en certificaten! U zal deze aan uw verzekeraar moeten kunnen voorleggen.

Indien de stookolie echter op niet waterdichte bodem terechtkomt moet de verzekeringsmaatschappij een erkende bodembeheerdeskundige aanwijzen. Hij is dan verantwoordelijk voor het opstellen van een actieplan om ervoor te zorgen dat de bodem wordt gesaneerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Als de tank ten slotte niet kan worden gerepareerd, doe dan een beroep op een bedrijf dat gespecialiseerd is in het neutraliseren van tanks. Zij zullen de tank ontgassen, schoonmaken en leegmaken.

U heeft schade geleden? Onze vertrouwde partner voor de controle van uw tank en de neutralisatie ervan staat tot uw beschikking! Aarzel niet om een aanvraag in te vullen op onze website om gratis gecontacteerd te worden door hun experten.

Hoe beschermt u uw stookolie-installatie tegen noodweer en overstromingen?

Hoe komt het dat zoveel mensen verrast werden door het water? De beelden van de overstroming in de stad Dinant op maandag 26 juli laten zien hoe spectaculair snel een overstroming kan gebeuren:

Tijdens zo'n overstroming is het vanzelfsprekend dat uw installatie ernstige schade oploopt. Bij de recente overstromingen waren er veel beelden van ondergelopen verwarmingsketels, weggespoelde tanks en stookolie die op de bodem terecht kwam. Wat kan u nu doen om de schade te beperken in zo'n situatie?

De verwarmingsketel

Het eerste wat u moet weten is dat een verwarmingsketel die onder water staat geen veiligheidsrisico voor mensen inhoudt. Het water zal het elektrische systeem van uw installatie echter onherstelbaar beschadigen.

Om te voorkomen dat het water uw verwarmingsketel bereikt moet u ervoor zorgen dat de afvoeren, goten en regenpijpen in uw huis goed werken. Vergeet ook niet om eventuele scheuren in de muren en de gevel van uw huis te dichten. Hou ten slotte ook nog een voorraad zandzakken bij de hand.

Dit alles zal u echter niet beschermen tegen overstromingen zoals die van de afgelopen weken. Wat kan u dan nog doen in geval van overstroming?

Persoonlijke veiligheid is uw absolute prioriteit! Als u wordt verrast door het water, zoek dan eerst bescherming hogerop. Verder kan u de ketel nog uitschakelen om kortsluiting te voorkomen en de stookoliekraan sluiten.;

De tank

Afhankelijk van de locatie van de tanks kunnen deze wegspoelen of onder water komen te staan. Duizenden liters worden in dat geval in het milieu geloosd. Het is belangrijk dat u weet dat het inademen van koolwaterstoffen hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid veroorzaakt. Als u stookolie ruikt, blijf dan uit de buurt.

Als uw tank is beschadigd of indien uw stookolie is vervuild door water, giet deze dan niet door de afvoer, op de grond of in oppervlaktewater! Stookolie is schadelijk voor het milieu en u begaat een ernstig misdrijf.

Wat kan u doen om uw olietank te beveiligen?

In de eerste plaats moet de tank buiten het overstromingsgebied en op ruime afstand van waterbronnen, beken en leidingen worden geïnstalleerd. Als er grote bomen in de buurt van de tank zijn snoeit u deze indien nodig om te voorkomen dat ze op de tank vallen.
Bij bovengrondse tanks moet ervoor worden gezorgd dat de tank stevig is bevestigd om te voorkomen dat hij in geval van overstroming gaat drijven.

Ten slotte kunnen tijdens een storm of noodweer ook tuinmeubelen, structuren zoals glijbanen en schommels en siervoorwerpen zoals fonteinen worden weggespoeld en de tank beschadigen. U kunt ze uit de weg proberen houden, maar u kan ook overwegen om een beschermende kooi rond de tank te plaatsen.

Of u nu getroffen bent of niet, neem gerust contact met ons op via info@groupasol.com als u een specifieke vraag heeft. Ons team zal er alles aan doen om u te voorzien van de nodige antwoorden!


Goed om te weten :

Dit weekend vindt er een nieuwe groepsaankoop plaats! Schrijf u in voor de gratis actie om zo op de hoogte te blijven van de prijzen die met de leveranciers zijn overeengekomen voor uw volgende stookoliebestelling.

Ontdek ook deze artikels om verder te gaan:


Sluit u aan bij Groupasol en haar solidaire kopers om uw stookolie tegen de best prijs te krjgen!

Blog