Definitie: het troebelingspunt bij stookolie

Définition : le point de trouble du mazout de chauffage

Het troebelingspunt is de temperatuur waarbij een vloeistof begint te troebelen door de vaste deeltjes die worden waargenomen. In het specifieke geval van stookolie is het troebelingspunt dus het moment waarop zich in de olie paraffinekristallen vormen.

Waarom is het voor particulieren interessant om over deze informatie te beschikken?

Wanneer de temperatuur onder het troebelingspunt van stookolie daalt, vormen er zich vrij snel kristallen. Deze paraffinedeeltjes gaan zich ophopen in uw leidingen en kunnen de filters van uw stookolietank, boiler en centrale verwarmingssysteem verstoppen.

Als eigenaar van een verwarmingsinstallatie op basis van stookolie is het dus belangrijk te weten dat het troebelingspunt van stookolie is vastgelegd bij een temperatuur van 2 °C of lager. Zodra de temperatuur onder deze drempel daalt, zal uw stookolie vaste onvolkomenheden vertonen die gevaarlijk zijn voor uw verwarmingsinstallaties.

Hoe kunt u uw verwarmingsinstallatie beschermen onder deze drempel voor het troebelingspunt?

Er bestaan preventieve alternatieven die voorkomen dat stookolie onder 2 °C troebel wordt en kristallen vormt. Want inderdaad, het is onmogelijk om zich in te beelden dat een huishouden de verwarming of de productie van sanitair warm water stopt wanneer de temperaturen dalen. Integendeel, net in deze periode hebben we stookolie het hardst nodig om een aangename temperatuur in onze woningen te garanderen.

Maar hoe kunt u nu dit probleem omzeilen? Het isoleren van uw stookolietank is de eerste stap, bijvoorbeeld door deze in te graven of in een kelder of garage te plaatsen. Vervolgens is het gebruik van een antivries additief van essentieel belang. Dit additief verlaagt het troebelingspunt met enkele graden en voorkomt zo dat de stookolie in de winter bevriest.

Blog