Sociaal Verwarmingsfonds en groepsaankopen van mazout

Sociaal Verwarmingsfonds en groepsaankopen van mazout

Kan ik genieten van een interventie van het sociaal verwarmingsfonds als ik deelneem aan een groepsaankoop van mazout?

Bij Groupasol beseffen we dit zeer goed, want we maken dit dagelijks mee met de deelnemers aan onze groepsaankopen voor stookolie. De verwarmingsfactuur is een belangrijke uitgave in het budget van de Belgische gezinnen. Maar al te vaak vormt de prijs van stookolie nog een belangrijke belemmering voor gezinnen met een laag inkomen, die soms gedwongen zijn om in de winter enige tijd van verwarming af te zien.

Hoewel we dankzij de groepering van solidaire kopers er in slagen om de totale kostprijs van de jaarlijkse verwarmingsfactuur voor alle verbruikers enigszins te doen dalen, toch zijn deze voordelige tarieven voor sommige burgers nog steeds niet haalbaar.

Bevindt uw huishouden zich in een precaire financiële situatie? Wist u dat er een Belgische vzw bestaat die u kan helpen bij de gedeeltelijke financiering van uw verwarmingsfactuur en dat hun tussenkomst verenigbaar is met uw inschrijving op een van onze groepsaankoopacties voor stookolie in België?

Wat is het Sociaal Verwarmingsfonds?

Dit is een VZW dat gesticht is in 2004 en dat, onder bepaalde condities, bestaat om een gedeelte van de verwarmingsfacturen van de Belgische gebruikers te financieren.

Wie kan genieten van deze financiële hulp om de factuur te betalen?

In 2022 konden de volgende personen onder de voorwaarden vallen van het fonds:

  • Personen die recht hebben aan een verhoogde interventie van invalide ziekteverzekering
  • Personen met een beperkt inkomen (met een bruto-inkomen lager of gelijk aan 20.763,88 euro, verhoogd tot 3.843,96 euro per persoon ten laste)
  • Personen met schulden die genieten van een collectief reglement en hun verwarmingsrekeningen niet kunnen betalen.

Alle details van dit fonds vindt u terug op hun website.

Op welk type energie werkt deze interventie?

Het vzw komt deels tussen bij betalingen van facturen van personen die zich verwarmen met:

Deze financiële steun geldt echter niet voor verwarmingsfacturen met behulp van aardgas, propaan/butaan in flessen, pellets, hout of steenkool.

Hoe moet je een financiering aanvragen?

Denkt u dat u binnen de condities valt voor hulp te ontvangen? Contacteer dan het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na uw levering van mazout. Deze zal u de in te vullen lijst meegeven voor het ontvangen van een gedeeltelijke terugbetaling van de factuur bij de vzw.

Wie financiert dit fonds ?

U, wij, iedereen die zich verwarmt met aardolieproducten in België. Dankzij een vaste taks op de verkoop van deze producten dat dadelijk wordt gestort naar dit fonds. Het is dus een sociaal fonds, dat, net zoals Groupasol, dankzij de groepering, het mogelijk maakt voor personen die het nodig hebben, een duwtje in de rug te geven zodat ze zich kunnen verwarmen.

Hulp, dat is goed. Maar hoeveel bedraagt deze hulp ?

Een maximaal van 1500 liter mazout is gerekend voor een gezin, een allocatie dat varieert tussen 14 en 20 cent per liter (met een maximum van 300 euro).

Kan ik genieten van een interventie van het fonds als ik deelneem aan een groepsaankoop van Groupasol?

Natuurlijk! De voorwaarden blijven gelijk. Het ontvangen bedrag, dat afhangt van de prijs per liter op uw factuur, zal lager liggen dan wanneer u dadelijk bij de leverancier bestelt. Wat normaal is want Groupasol zorgt ervoor dat de prijzen dalen, dankzij groepsaankopen van mazout.

U vindt de getailleerde tabel met alle interventies terug op de website.

Heeft u nog vragen over het Sociaal Verwarmingsfonds ? Ga dan even een kijkje nemen op hun website voor al uw vragen!

Blog