Welk type stookolie moet ik kiezen ? Focus op standaard stookolie

Welk type stookolie moet ik kiezen ? Focus op standaard stookolie

In welke gevallen is standaard stookolie aanbevolen voor uw ketel? De juiste brandstof vinden voor uw woning kan op het eerste zicht moeilijk lijken. Daarom stelt Groupasol u het meest conventionele type stookolie in detail voor. Hoewel standaard stookolie door de jaren heen toch verschillende ontwikkelingen heeft doorgemaakt om zowel de opbrengst als de ecologische voetafdruk te verbeteren, wordt het nog steeds als traditionele stookolie beschouwd. En dus, om u te helpen bij het kiezen van de meest geschikte stookolie voor uw woning, brengen we u hier een samenvatting met informatie over standaard stookolie.

1. Wat is standaard stookolie?

Officieel bekend als huisbrandolie, is standaard stookolie de klassieke mazout die traditioneel door uw leverancier wordt geleverd. Voor 1 januari 2016, had standaard stookolie een redelijk hoog zwavelgehalte. Het bevatte toen meer dan 1000 ppm (deeltjes per miljoen of mg per kg). Na deze datum heeft de ‘normale mazout’ een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt waarbij het zwavelgehalte drastisch werd verlaagd tot 50 ppm.

Welke voordelen zijn er verbonden aan het verlagen van het zwavelgehalte in stookolie?

  1. Minder uitstoot van zwaveldioxide (SO2) in de lucht
  2. Minder vuilafzet in de ketel doordat er minder roet vrijkomt bij de verbranding
  3. Hoger rendement van de ketel door een schoner verbrandingsproces

Deze nieuwe laagzwavelige stookolie die meer in lijn ligt met de milieudoelstellingen op vlak van efficiëntie en emissies, is nog steeds het meest conventionele type stookolie en kan bij alle ketels worden gebruikt.

2. Wat is het verschil tussen standaard stookolie en stookolie extra?

Officieel bestaan er twee categorieën stookolie: huisbrandolie, algemeen bekend als klassieke stookolie, en gasolie, ook wel bekend als stookolie extra. Stookolie extra verschilt voornamelijk op vlak van zwavelgehalte van standaard stookolie. Het bevat immers 5 keer minder zwavel! Met 10 ppm SO2, wordt stookolie extra als een milieuvriendelijkere optie beschouwd. Maar nu het zwavelgehalte van de klassieke stookolie gedaald is van 1000 naar 50 ppm, is het verschil veel kleiner.

Beide types stookolie onderscheiden zich nu van elkaar door de aanwezigheid van biobrandstof. Sinds januari 2020 schrijft een Europese richtlijn voor dat onze brandstoffen 8,5 % biobrandstoffen moeten bevatten. België gaat nog een stapje verder en legt zelfs een aandeel van 9,6 % op. Momenteel vindt u deze biobrandstof enkel terug in stookolie extra.

Is stookolie extra duurder dan standaard stookolie? Het antwoord is ja, hoewel het verschil toch verwaarloosbaar is. Met de groepsaankopen voor stookolie die we organiseren op ons platform groupasol.be, bieden we stookolie extra aan voor een prijsverschil van nauwelijks € 2 à 10 per 1000 L.

Maar waar komt die stookolie extra nu vandaan? Aanvankelijk diende deze stookolie niet om huizen te verwarmen, maar wel als brandstof in de industrie, in de bouw en de landbouw. Vervolgens hebben de nieuwe generatie ketels, waaronder condensatiesystemen, hun intrede op de markt gedaan. Deze installaties vereisen een zo laag mogelijk zwavelpercentage op een moment dat standaard stookolie er meer dan 1000 ppm bevatte. Om die reden werd stookolie extra destijds sterk aanbevolen voor een optimale werking van de verwarmingsketel.

Waarom vereisen condensatieketels een zo laag mogelijk zwavelpercentage?

Zoals de naam het al aangeeft, berust de werking van dit type ketel op het principe van condensatie waarbij het warmterendement van stookolie wordt geoptimaliseerd. En dus, komt er bij het gebruik van hoogzwavelige stookolie in een condensatieketel een grote hoeveelheid zwavel vrij in de dampen die volgens het condensatieprincipe zal terugvallen in het verwarmingssysteem. Zwavel en condensatie gaan niet goed samen aangezien dit fenomeen extreem corrosief zwavelzuur produceert en een groot risico inhoudt voor de goede werking van uw ketel.

Maar wees gerust, vandaag bevat standaard stookolie veel minder zwavel. Met 50 ppm voor standaard stookolie versus 10 ppm voor stookolie extra, is klassieke mazout ook geschikt voor de nieuwe generatie ketels, zelfs als stookolie extra nog op grote schaal wordt aanbevolen.

En dus bij het kiezen van uw type stookolie, heeft het echte dilemma vooral betrekking op het al dan niet kiezen voor hoog-rendement stookolie, namelijk verbeterde stookolie!

3. Moet u bij standaard stookolie nog een additief hoog-rendement toevoegen?

Na jarenlange onderzoeken om de kwaliteit, de prestaties en de zuiverheid van stookolie te verbeteren, heeft de olieindustrie uiteindelijk een combinatie van actieve principes ontwikkeld om de stookolie te verbeteren. Zodoende is kiezen voor hoog-rendement standaard stookolie hetzelfde als kiezen voor verbeterde stookolie waarmee men:

  • Minder duur kan verwarmen: het additief hoog-rendement zorgt voor een betere verbranding en dus ook voor een beter rendement van uw stookolie. Hierdoor kunt u langer verwarmen met dezelfde hoeveelheid stookolie. Bij een concreet voorbeeld van een hoeveelheid van 2000 liter, kunt u tot € 80 op het bedrag van uw bestelling besparen.
  • De levensduur van de installatie kan verlengen: de verwarmingsketel wordt minder snel vuil en wordt ook beter onderhouden. Bij het gebruik ervan wordt er minder roet geproduceerd, alsook minder zwarte rook.
  • Tegen roest kan beschermen: het additief beschermt de tank en de verwarmingsketel tegen oxidatie- en corrosieverschijnselen.
  • Stookolie kan stabiliseren: het additief bevat stabilisatoren die de vorming en afzetting van sedimenten in de tank aanzienlijk verminderen. De installatie is nu beter beschermd tegen het verstoppen van de verschillende filters en pompen.
  • Het milieu kan beschermen: de verwarmingsketel stoot minder CO2 en andere verontreinigende emissies uit in de lucht.

Denkt u met dit in gedachten nog steeds aan extra kosten bij hoog-rendement stookolie? Wij denken eerder aan een verbeterde stookolie waarmee u op middellange en lange termijn redelijk wat geld kan besparen!

4. Wanneer dient u antivries te kiezen als supplement voor standaard stookolie?

Is standaard stookolie vorstbestendig? Jazeker! Dit in tegenstelling tot stookolie extra die niet vorstbestendig is wanneer de thermometer onder 0 °C duikt wanneer hij in de zomer wordt gekocht. Standaard stookolie wordt heel het jaar door geleverd met een vorstbestendigheid die tot - 11 °C reikt.

Maar moet men dan nog het additief antivries kiezen ? Voor het juiste antwoord dient men eerst uw woning te analyseren! Woont u in een gebied waar het gewoonlijk kouder is, zoals bv. in de Ardennen? Bevindt uw stookolietank zich niet onder de grond of in de kelder, maar wel buitenshuis en dus ten volle blootgesteld aan forse temperatuurdalingen? Zijn de buizen van het verwarmingscircuit geïsoleerd? Indien dit niet het geval is, dan kan de keuze voor ‘winter’ standaard stookolie een extra vorstbescherming tot -20 °C bieden!

5. Hoeveel kost standaard stookolie?

Goed nieuws! Standaard mazout is eenvoudigweg de goedkoopste mazout. Indien u uw verwarmingsbudget wilt laten dalen, maakt u met standaard stookolie zeker een goede keuze. En het vinden van de goedkoopste standaard stookolie is vooral een kwestie van tijd! De prijs van stookolie varieert naargelang de tijd van het jaar, de vraag naar verwarming en in het algemeen ook de wereldwijde productie. De prijs varieert van dag tot dag, volgens vraag en aanbod, maar wordt in België ook vastgesteld door de FOD Economie die elke dag de officiële maximumprijs van stookolie bepaalt.

Bekijk hierboven de prijs per liter stookolie voor een hoeveelheid van 1000 tot 1999 liter. Maar wanneer is het eigenlijk een goed moment om stookolie te bestellen? Er is geen geheim om vooruit te lopen op een eventuele stijging of daling van de prijzen. Men moet de prijsontwikkeling van stookolie opvolgen. Maar zelfs dan blijft het moeilijk om een trend te voorspellen. De beste raad is om de bestelling vooruit te plaatsen en niet met spoed te bestellen wanneer de tank bijna leeg is en te bestellen op een moment dat de prijs van standaard stookolie redelijk laag is.

6. Het is mogelijk om standaard stookolie online te bestellen. En het is zelfs nog goedkoper met de groepsaankopen van Groupasol

Heeft u de prijsevolutie van standaard stookolie opgevolgd en is uw tank gereed om een nieuwe bestelling in ontvangst te nemen? Goed zo! Of u nu voor standaard stookolie met of zonder hoog-rendement kiest, u heeft de prijsevolutie kunnen opvolgen op de grafiek met het prijsverloop van de stookolie. Dankzij de groepsaankopen voor stookolie van Groupasol is het mogelijk om aanzienlijke besparingen te verwezenlijken. In 2019 hebben de deelnemers gemiddeld tot € 213 op hun jaarlijkse verwarmingsfactuur kunnen besparen!

U kunt ook van deze lage prijzen genieten door de volgende groepering van solidaire kopers te vervoegen. De inschrijving is gratis en volledig vrijblijvend en laat u toe om de onderhandelde prijzen te raadplegen. Bent u tevreden over de prijzen? Dan kunt u rechtstreeks online bestellen en een plaatselijke leverancier zal uw levering bezorgen binnen de 15 werkdagen volgend op het eind van de actie.

Schrijf u dus in, Groupasol zorgt voor alles!

Bespaar geld met de groepsaankopen van Groupasol

Blog