Een kwaliteitsvol onderhoud van uw verwarmingsketel? Hier leest u de verschillende stappen

Een kwaliteitsvol onderhoud van uw verwarmingsketel? Hier leest u de verschillende stappen

Welke procedure dient de verwarmingsinstallateur te volgen bij het uitvoeren van onderhoudswerken aan uw ketel? Welke onderdelen worden er gecontroleerd en onderhouden tijdens het onderhoud en wat zijn extra kosten? Welke problemen kunnen er zich voordoen? Dit zijn de stappen die onze verwarmingsexperts volgen bij het uitvoeren van een ketelonderhoud.

De procedure die gevolgd moet worden

In heel België is de jaarlijkse controle van uw stookolieketel verplicht. Elke regio bepaalt echter zijn eigen onderhoudsprocedures. De verplichting om periodieke controles uit te voeren dateert van 2006 in Vlaanderen, 2009 in Wallonië en 2011 in Brussel. Deze wettelijke onderhoudsprocedures moeten worden uitgevoerd door een verwarmingsinstallateur met een registratienummer, die erkend is als ‘EPB-keteltechnicus’ voor Brussel of als ‘Technicus vloeibare brandstoffen’ voor Wallonië en Vlaanderen.

1. Maak een afspraak met een erkende verwarmingsinstallateur

Bij het maken van een afspraak, dient u het merk en model van uw ketel op te geven. Als er storingen zijn aan uw verwarmingssysteem, is het belangrijk dat u deze ook op voorhand communiceert. Om uw wettelijk gelijkvormigheidsattest te verkrijgen, moet uw verwarmingsketel vóór de keuring worden hersteld. Verwarmingsmonteurs kunnen de ketel niet onmiddellijk ter plaatse herstellen wanneer zij het onderhoud komen uitvoeren. Ze beschikken immers niet over alle specifieke ketelonderdelen in hun bestelwagen.

2. Het onderhoud begint met een controle van de directe omgeving van de ketel

Tijdens de eerste stap controleert men of de installatie volgens de wettelijke voorschriften is uitgevoerd. Het rookkanaal moet bijvoorbeeld op een reglementair correcte plek worden geïnstalleerd. Het moet lang genoeg zijn en gemaakt in niet-flexibel materiaal. Afhankelijk van de voorschriften moet het van roestvrij staal of aluminium zijn. Dikwijls stoot men bij niet-conformiteit op een rookkanaal dat niet voldoet aan de wettelijke voorschriften.
Niet-conformiteit wordt ingedeeld in verschillende niveaus. Als uw installatie geen onmiddellijk gevaar oplevert, betreft het een niet-conformiteit van type 2. In dat geval voorziet uw verwarmingsinstallateur het certificaat van non-conformiteit van een gele sticker en heeft u 3 maanden de tijd om de herstelling uit te voeren. Daarna is er een nieuwe keuring nodig om het certificaat te verkrijgen. Voor meer gemak kunnen de herstelling en de inspectie tegelijkertijd worden uitgevoerd. Er bestaat ook een niet-conformiteit van type 1. In dat geval is de herstelling minder dringend en moet de technicus daar bij zijn volgende bezoek rekening mee houden.
Als er een risico is voor uw veiligheid, moet de verwarmingsinstallateur uw ketel onmiddellijk buiten gebruik stellen. In dat geval wordt er een rood vignet op het certificaat van niet-conformiteit geplakt. Dit gebeurt bij gaslekken, slechte rookgasafvoer of gebrek aan ventilatie.

Een rood vignet wordt gewoonlijk niet zo goed aanvaard door de klanten. Het is echter belangrijk te onthouden dat de erkende verwarmingsinstallateur die uw ketel controleert, zich verantwoordelijk stelt voor uw veiligheid.

3. Beginmetingen van de verbranding

Na de verbranding van de ketel in gang te hebben gezet, meet de verwarmingsinstallateur de uitgestoten gassen en meet hij de schoorsteentrek. De concentratie van CO en CO2 alsook de gas- en luchttemperatuur en het rendement worden geregistreerd. Deze gegevens zullen worden vergeleken met de eindmetingen na het onderhoud. Al deze gegevens worden vermeld op het conformiteitscertificaat.

4. Controle van de schoorsteen

Bij stookolieketels dient de schouw te worden gereinigd. Na verloop van tijd produceert de ketel roet en dit moet worden verwijderd met een speciale veegborstel, ook wel egel genoemd.

5. Controle van de sifon en van de condensafvoer

Een condensatieketel produceert op volle capaciteit tot 10 liter water per dag. Het is daarom essentieel dat de afvoer niet wordt geblokkeerd, anders kan de ontsteker of de printplaat onder water komen te staan. Deze onderdelen zijn duur en regelmatig onderhoud voorkomt deze risico's gemakkelijk.

6. Lekkagecontrole

Bij deze stap hangt alles af van het merk en het model van de ketel. Daarom is het belangrijk om de verwarmingsinstallateur hiervan nog vóór de afspraak te informeren. De dichting van de brander moet worden vervangen in geval van slijtage of bij elk onderhoud. De kosten van de dichting zijn niet inbegrepen in de service en de prijs ervan varieert naargelang het merk.

7. Reinigen van de verbrandingskamer

De verwarmingsinstallateur reinigt de verbrandingskamer met een speciale stofzuiger. Hij maakt ook van de gelegenheid gebruik om de brander en de warmtewisselaar na te kijken.

8. Inspectie van de ontstekingsstaaf en de ionisatie-elektrode

In de loop der jaren ondergaat de ontsteker slijtage en moet deze worden vervangen. De kosten van de onderdelen bedragen in dit geval tussen € 27 en € 45. Bij het onderhoud controleert de verwarmingsmonteur de ontstekings- en ionisatiepen op slijtage en afzettingen.

9. Eindmetingen na onderhoud

Na afloop van het onderhoud verricht de verwarmingsmonteur de eindmetingen op dezelfde wijze als bij de eerste metingen. Deze gegevens worden uiteindelijk vermeld op het certificaat en gebruikt om te controleren of de ketel veilig kan worden gebruikt.

10. Afgifte van het wettelijk certificaat

Het wettelijk certificaat bevat de volgende informatie:

  • De gegevens van de klant
  • De details van de ketel
  • Het erkenningsnummer van de verwarmingsinstallateur
  • Resultaten van de begin- en eindmetingen
  • Details over de ketelreiniging en het onderhoud: controle van de ventilatie van de verbrandingskamer, controle op rookgaslekkage, stofverwijdering, reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar en reiniging van de ketel.
  • Eventuele gebreken, te nemen correctiemaatregelen en de termijn voor de uitvoering ervan
  • De uiterste datum voor het volgende onderhoud

Wat kunt u zelf doen om de prestaties van uw ketel op peil te houden

Wanneer het stookseizoen weer begint, vergeet dan niet de radiatoren in uw huis te ontluchten! De procedure is zeer eenvoudig en wordt in detail beschreven in dit artikel: hoe uw radiatoren ontluchten?

U heeft nog geen beroep gedaan op een verwarmingsmonteur?

Profiteer dan van onze promotie! -20 € korting op het onderhoud van uw stookolieketel voor elke aanvraag die vóór 31 oktober wordt ingediend.

Blog