Stookolie vervangen door koolstofarme brandstoffen: voor wie? voor wanneer?

Stookolie vervangen door koolstofarme brandstoffen: voor wie?

Als we de doelstelling op het gebied van koolstofneutraliteit in Europa tegen 2050 willen bereiken, is het absoluut noodzakelijk dat we fossiele brandstoffen gaan vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. Sinds enkele jaren worden er daarom hernieuwbare, koolstofarme vloeibare brandstoffen ontwikkeld die op termijn stookolie zouden kunnen vervangen. Maar voor wie zijn deze nieuwe brandstoffen bedoeld? En wanneer kunnen ze worden gebruikt?

Stookolie vervangen door andere brandstoffen

In België kiest naar schatting één op de drie Belgen en één op de twee Walen voor stookolie. Stookolie is als fossiele brandstof echter een grote uitstoter van CO2.

Ons land moet zich ook blijven inzetten voor de door Europa geplande energietransitie. Daarom heeft de politiek ervoor gekozen om de installatie en vervanging van stookolieketels in Vlaanderen te verbieden vanaf 2021. In Wallonië zullen er vanaf 2025 geleidelijk ook equivalente maatregelen worden ingevoerd.

Kunnen we, in plaats van oliegestookte installaties te verbieden, geen hernieuwbare, koolstofarme brandstoffen ontwikkelen die we in onze bestaande installaties kunnen gebruiken? Dat is de piste die de olie-industrie nu onderzoekt.

Wat zijn koolstofarme hernieuwbare vloeibare brandstoffen?

Het gaat hier om vloeibare brandstoffen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige oliën, dierlijke vetten of algen. Deze brandstoffen hebben soortgelijke eigenschappen als stookolie, maar met een veel kleinere uitstoot op het gebied van koolstof.

Wil u graag meer weten over FAME, HVO, e-fuels en andere hernieuwbare brandstoffen? Lees dan deze artikels die wij onlangs publiceerden:

Als er koolstofarme brandstoffen bestaan, waar wachten we dan nog op?

Volgens Informazout zijn de brandstofproducenten, distributeurs en consumenten klaar om over te schakelen op koolstofarme alternatieven. De bestaande installaties kunnen deze nieuwe brandstoffen al verwerken. De invoering van deze brandstoffen wordt echter geblokkeerd door de overheid, die de nodige normen, certificaten en vergunningen moet invoeren om ze op de markt te brengen.

De invoering van deze brandstoffen zou de duurzaamheid van de huidige verwarmingsinstallaties in de huizen van de Belgen kunnen verlengen.

"Met fiscale stimuleringsmaatregelen zou de overheid de invoering van koolstofarme vloeibare brandstoffen kunnen versnellen. De consumenten zouden dan van deze steunmaatregel moeten kunnen profiteren, aangezien koolstofarme brandstoffen minder CO2 uitstoten dan hun fossiele equivalent. Momenteel gebeurt er echter niets, en dat is jammer, want een lagere btw en minder accijnzen zouden een bijzonder interessant effect op de prijzen kunnen hebben. De vraag en de volumes zouden moeten stijgen, en de productiekosten zouden als gevolg dan ook moeten dalen. Momenteel liggen de productiekosten van koolstofarme vloeibare brandstoffen nog steeds hoog, omdat de zware investeringen in de technologie en de infrastructuur niet worden gecompenseerd door de lage volumes." (bron: Informazout)

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is een doelstelling van Europa om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Om dit te bereiken zijn er verschillende actieplannen opgesteld zoals de Green Deal in 2019, de "Doelen voor 2030" die de uitstoot van broeikasgassen met 55% moeten verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 of de "Fit for 55" in 2021. In dit laatste plan werd een belangrijke maatregel aangekondigd: alle nieuwe voertuigen moeten vanaf 2035 emissievrij zijn.

Het vervangen van stookolie door koolstofarme brandstoffen is een belangrijke maatregel voor de energietransitie. De alternatieven bestaan en de markt is er klaar voor, maar de regering moet wel voor de nodige voorwaarden zorgen voor de commercialisering.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Blog