Bevestiging van het gefaseerde verbod op stookolieketels in Wallonië

Bevestiging van het gefaseerde verbod op stookolieketels in Wallonië

Het is bevestigd! Tijdens de voorstelling van de hervorming van het systeem van renovatiepremies heeft de Waalse regering de termijnen voor het verbod op stookolieketels bevestigd. Groupasol maakt voor u de balans op.

De Waalse regering heeft op dinsdag 21 maart 2023 haar hervorming van het premiestelsel aangekondigd teneinde de energierenovaties van woningen te ondersteunen en de onbewoonbaarheid te bestrijden. Naar deze aanpassing werd reikhalzend uitgekeken door de burgers die niet tevreden waren met het huidige premiestelsel.

Concreet betekent dit dat de controle vóór de werkzaamheden minder strikt zal zijn en zelfs niet langer verplicht is voor bepaalde werken. De auditeur zal de werkzaamheden niet meer moeten opvolgen en de facturen niet meer moeten controleren, wat aanzienlijke kosten en vertragingen voor de aanvrager met zich meebracht. Volgens de Waalse regering werd hiermee een rem op de renovatie van woningen weggenomen.

Bovendien zullen sommige werkzaamheden ook worden aanvaard zonder voorafgaande controle. De vereenvoudigde premie heeft betrekking op werkzaamheden tot € 6.000, tegenover € 3.000 voorheen. De maatregel wordt verlengd tot 31 december 2025.

Deze nieuwe maatregelen zijn in eerste lezing aangenomen door de Waalse regering. Het nieuwe premiestelsel moet echter nog aan de Raad van State worden voorgelegd voor diverse adviezen. Men verwacht dat het stelsel in de loop van 2023 in werking zal treden.

Tijdens de bekendmaking heeft de regering ook een punt bevestigd dat tot nu toe onduidelijk was gebleven. Het verbod op stookolieketels in Wallonië zal in twee fasen worden ingevoerd. Ten eerste wordt vanaf 1 maart 2025 de installatie van verwarming met stookolie in nieuwe woningen verboden. Ten tweede wordt het vanaf 1 januari 2026 verboden om in oude gebouwen een oude stookolieketel te vervangen door een nieuwe stookolie-installatie.

Het is belangrijk om eraan te herinneren dat de Vlaamse regering al sinds 2021 verbiedt om nieuwe stookolieketels op de markt te brengen.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Blog