Hoe verloopt de keuring van een stookolietank?

Hoe verloopt de keuring van een stookolietank?

Verwarmt u uw woning met stookolie? Groupasol helpt u niet alleen bij de aankoop van uw stookolie maar ook bij het onderhoud van uw verwarmingsketel en van uw stookolietank. Om dit te bewerkstelligen, heeft ons team voor u een exclusief tarief bedongen. Wat houdt deze controle echter in? Hoe kan ik een keuring van mijn stookolietank aanvragen bij Groupasol.be?

Waarom uw stookolietank laten controleren?

1. Om olielekken te voorkomen

Een scheur in de tank kan resulteren in een catastrofe. De stookolie kan beginnen lekken en zich overal verspreiden. Niet alleen verliest u de volledige inhoud van uw tank, wat meestal een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt dat niet kan worden teruggevorderd, maar bovendien zult u ook de verontreinigde bodem moeten saneren en noodreparaties inplannen en soms zelfs uw tank vervangen. En we veronderstellen dat u deze zorgen en probleemsituaties liefst zoveel vermijdt, nietwaar?

2. Om een verminderd verwarmingsrendement te voorkomen

Na verloop van tijd kunnen zich sedimenten en condensatie vormen in uw tank. Als deze in uw verwarmingsinstallatie terechtkomen, kunnen ze de prestaties ervan aantasten of, in het ergste geval, een panne veroorzaken.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

3. Om u in regel te stellen met de wetgeving aangaande de stookolietanks

In België verschilt de wetgeving inzake de controle en keuring van stookolietanks van gewest tot gewest. Bent u verplicht om uw stookolietank te laten keuren? Groupasol heeft voor u een overzicht samengesteld van de wetgeving per gewest

4. Om ervoor te zorgen dat eventuele schade door uw verzekering wordt gedekt

Les compagnies d’assurance sont également soucieuses du bon état de votre citerne à mazout. Certaines polices Verzekeringsmaatschappijen maken zich ook zorgen om de staat van uw olietank. Sommige brand- of familiale verzekeringspolissen dekken stookolieschade, maar enkel als de tank door een erkend deskundige werd geïnspecteerd en voldoet aan de geldende voorschriften. Zich conformeren aan de wetgeving zal u gemoedsrust geven!

5. Om te vermijden dat de leverancier weigert te leveren

Indien u wettelijk verplicht bent om uw tank regelmatig te laten keuren en u niet beschikt over een groene merkplaat die door een erkende inspecteur werd afgegeven, kan uw stookolieleverancier u niet leveren.

Hoe kunt u een stookolietankkeuring bestellen op Groupasol.be?

Zodra u het aanvraagformulier voor de keuring op onze website heeft ingevuld, wordt de aanvraag onmiddellijk doorgestuurd naar onze partner. Zij nemen binnen enkele dagen telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. U wordt bovendien ook nog een dag op voorhand teruggebeld om u het uur door te geven waarop de inspecteur zal langskomen.

Welke aandachtspunten controleert de technicus bij uw stookolietank?

Tijdens zijn of haar bezoek zal de erkende expert deze punten controleren:

  • Aanwezigheid van water en slib;
  • Dikte van de wand meten;
  • Goede werking van het overloopbeveiligingssysteem;
  • Visuele inspectie van de installatie met behulp van ultrageluid en een camera op onderdelen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, zoals de bodem van de tank;
  • Goede werking van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig);
  • Eventuele lekken bij ondergrondse tanks (ultrasone test).

Uw stookolietank werd goedgekeurd door de inspecteur

Is alles in orde? Perfect! De inspecteur overhandigt u een gelijkvormigheidsattest en brengt een groen identificatieplaatje aan op uw stookolietank.

Dankzij het certificaat bent u in orde met uw verzekering. Dit is belangrijk in geval van bodemverontreiniging door stookolie of bij de verkoop van uw woning.

Op het certificaat staan de naam en het erkenningsnummer van de technicus vermeld alsook de keuringsdatum en de uiterste datum voor de volgende periodieke keuring.

Wat gebeurt er indien u een waarschuwing of een ongunstig advies krijgt voor uw stookolietank?

Indien de inspecteur problemen vaststelt, zijn er twee situaties mogelijk:

  1. U ontvangt een oranje merkplaatje. Dit betekent dat er reparaties of wijzigingen moeten worden uitgevoerd. Deze optie wordt geboden indien er problemen worden opgemerkt zonder risico op bodemverontreiniging. U beschikt dan over 6 maanden om de herstellingen uit te voeren en om een nieuwe keuring aan te vragen.
  2. U ontvangt een rood merkplaatje. In dit geval is uw tank niet goedgekeurd en zal elke leverancier weigeren u stookolie te leveren. Een rood merkplaatje geeft aan dat de tank niet kan worden hersteld of dat deze een reëel risico op bodemverontreiniging vormt. In dat geval moet u de tank professioneel laten reinigen en neutraliseren. Indien u zich in deze situatie bevindt, kunnen wij u ook een neutralisatiedienst aanbieden.

Blog