[Bijgewerkte] Kan ik mijn stookoliecheque van € 300 verkrijgen met de groepsaankopen van Groupasol?

[Bijgewerkte] Kan ik mijn stookoliecheque van € 300 verkrijgen met de groepsaankopen van Groupasol? ] Puis-je obtenir mon chèque mazout de 300€ avec les achats groupés de Groupasol ?

Ja! Alle deelnemers aan de groepsaankopen voor stookolie die Groupasol organiseert tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 zullen hun stookoliecheque van € 300 verkrijgen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 juli 2022 tot en met 30 april 2023. We delen de informatie die tot nu toe bekend is:

⚠️Vraag uw levering aan vóór 31 maart 2023 om uw stookoliecheque van € 300 te ontvangen.

Hoe kunt u uw stookoliecheque van € 300 verkrijgen?

  • Deze steunmaatregel wordt verleend aan huishoudens die zich verwarmen met stookolie, propaan of butaan.
  • De steunmaatregel geldt voor één stookoliebestelling per Belgisch huishouden tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.
  • De steunmaatregel wordt alleen verleend voor de hoofdverblijfplaats.
  • De Btw-verlaging is niet van toepassing voor stookolie, propaan en butaan.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de cheque van € 300?

FOD Economie is belast met de uitbetaling van de cheque. Een aanvraag kan rechtstreeks online worden ingediend via een speciale website of door het invullen van een papieren formulier van de FOD Economie dat per aangetekend schrijven moet worden verzonden. U zult hierbij ook uw rijksregisternummer moeten communiceren. Zo kan de FOD Economie nagaan of er slechts één aanvraag werd ingediend en of deze wel betrekking heeft op uw hoofdverblijfplaats. U zult ook verzocht worden om een kopie van de factuur en het bijbehorende betalingsbewijs te verstrekken.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 juli 2022 tot en met 30 april 2023. De FOD Economie zal de ontvankelijkheid van de aanvragen beoordelen tot 30 april 2023. Wij zullen u de link naar het platform bezorgen zodra deze beschikbaar is. Voor de afgedrukte versie, dient u deze tot en met 30/04/2023 per aangetekende post te versturen naar het volgende postadres:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Zullen mede-eigenaars en bewoners van appartementen de stookoliebonus van € 300 ontvangen?

Goed nieuws! Na overleg met organisaties die mede-eigenaars vertegenwoordigen, heeft de regering besloten deze maatregel uit te breiden tot flatgebouwen met collectieve verwarming.

Moet ik mijn huidige stookoliebestelling uitstellen of annuleren

Neen! Aangezien de maatregel met terugwerkende kracht geldt, kunt u uw bestelling tegen de voorgestelde prijs plaatsen en zal de korting van € 300 u worden verleend.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 juli 2022 tot en met 30 april 2023.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Wanneer krijg ik de stookoliecheque van € 300 ? 

wanneer krijg ik de stookoliecheque?

Goed om te weten :

Dit weekend vindt er een nieuwe groepsaankoop plaats! Schrijf u in voor de gratis actie om zo op de hoogte te blijven van de prijzen die met de leveranciers zijn overeengekomen voor uw volgende stookoliebestelling.

Ontdek ook deze artikels om verder te gaan:


Mazout nodig? Betaal per jaar € 185 minder op uw mazoutbestellingen

Blog