Hoe vermijd ik een intoxicatie van koolstofmonoxidevergiftiging?

Hoe vermijd ik een intoxicatie van koolstofmonoxidevergiftiging?

Dit jaar is de tol hoog. Er stierven al meer dan 60 mensen door koolmonoxidevergiftiging! Dat is een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren. Hoe kun je jezelf beschermen? De problemen komen vooral voor bij het heropstarten van de verwarmingsketel. Daarom is het aanbevolen om bijzondere aandacht te besteden aan uw verwarmingsinstallatie. Deze wordt veroorzaakt door een defect in de installatie of door een gebrek aan onderhoud op lange termijn. Wilt u meer vernemen over koolstofmonoxide, hoe u deze kunt opsporen en welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen? Lees de update van Groupasol over dit onderwerp en maak uw woning veiliger.

CO, wat is dat?

CO of koolstofmonoxide is een giftig gas. Zowel geur- als kleurloos, vermoordt dit gevaarlijk gas in stilte. Het is de voornaamste reden tot intoxicaties in België.

Waarvan komt de CO in mijn woning?

Co wordt geproduceerd door verwarmingsinstallaties op warm water waarvan het resultaat van een onvolledige verbranding is zoals mazout, gas, steenkool, hout, pellets of aardolie. Hierdoor lijst het Antigifcentrum de voornaamste gevaren van intoxicatie per woonplaats aan.

Een onvolledige verbranding wordt veroorzaakt door verschillende redenen:

  • De ketel is verouderd
  • De afvoerleiding is verstopt
  • De trekking van de schoorsteen is onvoldoende
  • De installatie mist een onderhoud
  • De brander is defect
  • De installatie is van slechte kwaliteit

De energiecrisis doet het risico op CO-vergiftiging enorm stijgen

Volgens Dominique Vandijck, adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum, hebben de stijgende brandstofprijzen geleid tot een verhoogd risico op CO-vergiftiging voor sommige burgers die in de verleiding komen om kosten te besparen. “Door hun verbruik te verminderen, goedkope brandstoffen te gebruiken, noodzakelijk onderhoud te verwaarlozen en defecte toestellen niet te vervangen of te vervangen door onveilige tweedehands toestellen, neemt het risico op blootstelling aan CO toe", licht hij toe aan Belga.

Hoe herken je een koolstofmonoxidevergiftiging?

Een koolstofmonoxidevergiftiging herken je door hoofdpijn en duizeligheid die gaan tot misselijkheid, periodes van geestelijke verwarring, het falen zich voort te bewegen en zelfs het bewustzijn verliezen. Deze symptomen komen telkens terug als je je bevindt in een bepaalde kamer en verdwijnen weer als je ze verlaat.

Wat zijn de opgelopen risico’s?

Het antigifcentrum beschrijft de wijze waarop het koolstofmonoxide schade aanbrengt aan ons lichaam:

“Koolstofmonoxide mengt zich met de lucht. Hij komt binnen via het bloed naar de longen. In het bloed verstoort het koolstofmonoxide het transport van zuurstof van de rode bloedcellen. De organen krijgen dus moeilijk adem. De hersenen en het hart zijn de meest gevoelige organen aan het tekort aan zuurstof.”

Door het tekort aan zuurstof wordt men zwakker en wordt het moeilijker zich te verplaatsen. Hierna volgt het bewusteloos worden en als er geen hulp wordt ingeroepen, een coma. Koolstofmonoxide laat gevolgen achter zoals neurologische klachten die herkenbaar zijn door irritatie, geheugenverlies en abnormale bewegingen. Deze gevolgen zijn niet altijd omkeerbaar. In het ergste geval zorgt de intoxicatie voor het stoppen van de beademing.

Wat doen in geval van intoxicatie?

De eerste reflex die u moet nemen is uw eigen veiligheid garanderen. Hierna is het belangrijk te bekijken welke personen ook in contact zijn gekomen met de intoxicatie. Ontruim de plaats onmiddellijk en bel de hulpdiensten. Het is hierbij belangrijk het verdenken van een intoxicatie aan te geven en het aantal bewusteloze mensen te vermelden.

Als uw eigen veiligheid niet in gevaar is, probeer de plaats te verluchten en het verwarmingstoestel uit te schakelen. Als er slachtoffers zijn, probeer deze dan te verplaatsen en op hun zij te plaatsen terwijl u op de hulpdiensten wacht. Wacht hierna altijd op het akkoord van een professional voordat u uw woning terug betreedt.

Welke maatregelen kan u nemen om een koolstofmonoxidevergiftiging tegen te gaan

Het eerste advies is vooruitlopend te zijn. Regelmatig een onderhoud voorzien voor uw ketel vermindert de risico’s van het verspreiden van giftige gassen en kan uw leven redden! De jaarlijkse controle van uw ketel is een legale verplichting voor hout en mazout. Hierover vindt u alle informatie op ons artikel over dit onderwerp. Het is ook een goede gewoonte zodat alle instellingen worden nagekeken en de installatie wordt schoongemaakt. Vindt u sporen van roest of roet op uw mazoutketel? Dit zijn tekenen van koolstofmonoxide!

Om aan deze problematiek het hoofd te bieden, heeft Groupasol onderhandelingen gevoerd over het onderhoud van uw verwarmingsketel dat wordt uitgevoerd door erkende verwarmingsmonteurs:

Vraag naar het onderhoud van uw stookolieverwarmingsketel tegen de beste prijs!

Laat je olieboiler onderhouden tegen de beste prijs!

Is uw ketel ouder dan 15 jaar? Vervang deze dan! Oude ketels verliezen rendement en zijn vaak defect. Het risico is dan groter. En als u zich regelmatig verwarmt met een aanvullende verwarming, is dit ook een gevaarlijke situatie. Voor deze systemen is er geen enkele evacuatie van verbrandingsgassen voorzien.

Groupasol helpt u om uw kwaliteitsverwarmingsketel tegen de beste prijs aan te kopen!

Groupasol helpt je een kwaliteitsboiler te kopen tegen de beste prijs!

Vraag een gratis offerte aan bij onze partner Viessmann, bekend om de kwaliteit van zijn verwarmingsketels.

Zorg voor een regelmatige verluchting van minimum 10 minuten per dag. Uw ketel heeft ook verluchting nodig. Een verluchtingsrooster en afzuigkap zijn aangeraden. En voor een optimale veiligheid moet u weten dat er detectors van koolstofmonoxide bestaan! Sommige rookmelders beschikken ook over deze functie.

Het laatste advies dat we u nog geven is het weerbericht in de gaten te houden. Een plotse daling van de temperaturen, felle rukwinden of het ontbreken van wind zijn tekenen. Hierdoor kan de schoorsteen onvoldoende trekken. De schoorsteen werkt door het temperatuurverschil tussen de koele buitenlucht en de warme binnenlucht. In het geval van wisselende temperaturen vormt er zich een laagje van lage hoogte die het evacueren van gassen tegengaat waardoor deze onderdrukt in de woning blijft.

Wilt u meer advies van Groupasol?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Blog