Kiezen voor verwarmen op mazout in 2022?

 Kiezen voor verwarmen op mazout in 2022?

Nu de energieprijzen recordhoogten bereiken, heeft het in 2022 nog zin om uw woning met stookolie te verwarmen?

Waarom kiezen voor mazout ?

Een Belg op drie en een Waal op twee kiest voor mazout. Zij worden door meerdere redenen gemotiveerd bij het maken van deze keuze.

Verbruik van de verwarming in 2017 in België

De prijs

De prijzen van de verschillende energiebronnen schommelen in de tijd. Als de mazout niet het goedkoopst is, is hij toch vier keer voordeliger dan elektriciteit. Vergelijk de prijzen van de verschillende energiebronnen in België*:

Verwarmingsfactuur voor een jaarlijks verbruik - Januari 2022

*Voor wat betreft elektriciteit en gas zijn de cijfers afkomstig van de maandelijkse boordtabel van de CREG voor januari 2022. Voor beide energiebronnen zijn de tarieven berekend voor een verbruik van 21.000 kWh per jaar. In het geval van elektriciteit omvat dit het verbruik voor het volledige verwarmingssysteem.

De prijs van de mazout is de officiële prijs die van toepassing was op 11 februari 2022 (eveneens als de beste onderhandelde prijs door Groupasol) voor een bestelling van mazout standaard van 2100 liter (1 liter mazout staat voor 10kWh).

Drie houtsbulken staan gelijk aan een verbruik van 5400 kWh. De 21 000 kWh zijn dus verbruikt per 12 stères dit wil zeggen 4 boxen hout.

Tenslotte is een palet pellets gelijk aan 4800kWh. We gebruiken dus 4,4 pallets om 21 000 kWh te bekomen. De prijs van de pellets is een gemiddelde van de aanbiedingen beschikbaar op PelletStock.be en de prijs van het hout is die van uw partner.

Merk op dat het onderhoud en de aankoop van de installatie (ketels, kachels, accessoires…) niet in de prijs begrepen zijn.

Deze cijfers gelden voor heel België.

Het rendement

De warmtekracht is, over het algemeen, interessant. Het rendement is de verhouding tussen de verbruikte energie en de geproduceerde warmte. Als u voor nog betere resultaten wilt gaan, kies dan voor mazout met hoog rendement en let erop dat u uw installatie laat onderhouden. Denk er ook aan om uw oude ketel te laten vervangen door een condensatieketel.

De verspreiding

Mazout is de ideale keuze als u grote oppervlaktes wilt verwarmen op een gelijkmatige, snelle en efficiënte manier.

De veiligheid

Mazout ontploft niet. Hij pas licht ontvlambaar bij een temperatuur hoger dan 55°C. Er is dus geen enkel risico. Een koolmonoxidevergiftiging is bijna onmogelijk. Twijfel niet om een onderhoud te laten uitvoeren zodat u zich veilig voelt bij uw installatie. Denk ook aan een antileksysteem en aan dubbele bescherming.

De vrijheid en de controle

Met mazout heeft u de leiding ! Dankzij Groupasol kan u de onderhandelde tarieven elke week raadplegen. U bent niet verplicht om bij elke bestelling dezelfde prijs te bepalen. U bent ook niet meer gebonden aan een enkele leverancier.

De toegankelijkheid

Eender waar u zich bevindt in België, eender op welk moment in het jaar, mazout staat klaar voor u ! Een groot verschil met gas, dat soms onbereikbaar is voor uw woning. Om te genieten van gas moet u eerst navragen of de verbinding met het distributiesysteem mogelijk is. Hierna moet u heel wat administratieve stappen ondernemen en middellange werken plannen. Een probleem dat zich bij mazout niet voordoet.

Kan mazout milieuvriendelijker?

Het is normaal dat u uw huis zo « eco-friendly » mogelijk wilt maken. Mazout heeft veel positieve kanten maar wordt vaak op de vinger gewezen dat ie erg vervuilend is. U moet weten dat de mazoutketels 20% minder zwaveldioxide (SO2) verspreiden dan in 2016. Wat kooldioxide betreft, is deze ook sterk aan het dalen dankzij de technologische vooruitgangen.

De afgelopen jaren hebben onderzoekers zich gebogen over de stookolie van de toekomst. In ons artikel leest u meer over FAME, HVO, e-fuels of nog R33.

Het systeem van de condensatieketel

Het systeem van de condensatieketel is tevoorschijn gekomen in het eind van de jaren 70. Zijn innoverende werking is vrij simpel : de vrijgemaakte stoom die tevoorschijn komt bij het verbranden van mazout worden opnieuw in het circuit geplaatst. Met een traditionele ketel worden de gassen verloren in de lucht. Maar deze gassen bevatten energie. Het condensatiesysteem gebruikt deze energie. Ze wordt terug in het systeem geplaatst, afgekoeld en richting de warmtewisselaar geleid. Hier laat het condensatiesysteem de energie los en zorgt voor warmte.

Waarom kiezen voor een condensatieketel ?

Wat betekent dit concreet ? Minder energieverlies en dus een hoger rendement voor uw ketel. Vandaag zijn de ketels meer en meer krachtig en bieden ze een rendement tot 98%. Of tussen 15 tot 20% meer dan uw oude, traditionele ketel. Het rendement is de verhouding tussen de verspreide energie in de vorm van warmte en de energie die in de ketel terechtkomt in vorm van verbranding. Uw energieverlies bestaat dus bijna niet. Maar dat is nog niet alles ! Een beter rendement betekent ook een vermindering van de uitstoot van kooldioxide en dus ook een systeem dat de natuur meer respecteert.

Als u intrekt in een nieuwe woning of u kiest voor een moderne installatie, kies dan een condensatieketel. Voor uzelf, de natuur en uw portefeuille.

Een hybride verwarmingsinstallatie

Als u uw verwarmingssysteem milieuvriendelijker wilt maken, is er nog een oplossing voor uw beschikbaar. Kies voor hybride en combineer mazout met hernieuwbare energie. Uw installatie van fotovoltaïsche panelen vangt de zonne-energie op. Deze energie verwarmt het sanitair water en voorverwarmt het water voor de verwarming. Hiermee verlaagt u uw verbrandingsverbruik. U kan de keuze maken tussen zonneboilers of een warmtepomp. Wanneer u deze gaat combineren met uw mazout dan kiest u voor een milieuvriendelijker verbruik. Ze zorgen ook voor een besparing op uw verwarmingsfactuur.

Er bestaan ook hybride oplossingen die meer traditioneel zijn zoals mazout- hout of mazout- pellets. Wenst u een aangename warmte in huis ? Dan is het niet nodig om uw centrale verwarming in te schakelen. Zet uw vuur aan en geniet van de warmte.

Bio in stookolie extra

Deze mazout is minder vervuilend. Als u nog verder wilt gaan, kies dan voor het additief hoog rendement. Deze zal voor een lager verbruik van uw mazout, voor het behoud van uw tank en voor een vermindering van uw CO2- uitstoot zorgen. Deze mazout is ook bio. Volgens de leveranciers is uw mazout standaard toegevoegd met 10% bio-mazout. Kies voor mazout extra bij het bestellen bij Groupasol !

Wat u moet weten vooraleer u een huis koopt dat verwarmd wordt op mazout

Welke informatie moet ik kennen?

Bevraag u eerst over de installatie en zijn werking. Is er een gebruiksaanwijzing beschikbaar ? In welk jaartal is de ketel geplaatst ? De leeftijd van uw ketel is een belangrijk gegeven want deze heeft een directe impact op zijn rendement. Ga ook na of het onderhoud van de ketel telkens werd uitgevoerd want dit zorgt ook voor een beter rendement. Twijfel niet om de onderhoudsformulieren na te vragen bij de verkoop.

Verdiep u erna in de mazouttank. Wordt deze nog steeds gebruikt ? Waar staat deze (bovengronds, ondergronds) ? Wat is zijn vermogen ? In welk jaar werd deze geplaatst ? Wanneer werd deze voor het laatst nagekeken ? Probeer zoveel mogelijk informatie te weten te komen en bewaar deze. De legale verplichtingen hangen af van deze gegevens.

Houd in gedachten dat de verkoper niet verplicht is u deze informatie te geven. Enkel de algemene verplichting tot informatie is vereist. Aan u dus om vragen te stellen !

Welke verplichtingen voor uw mazoutverwarming?

Indien u nog nooit een mazouttank heeft gehad, neem dan kennis met de verschillende regels. Eerst en vooral is het in België verplicht om een jaarlijks onderhoud te laten doen voor uw ketel. Om alles te weten te komen over de wetgeving in de verschillende gewesten, raadpleeg onze website. U kan uw onderhoud ook aan lagere prijzen laten uitvoeren dankzij Groupasol.

Andere belangrijke wetgeving : de controle van uw mazouttank. Voor een tank met een vermogen gelijk of hoger dan 3000 liter, zijn de controles verplicht in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is dit pas verplicht vanaf 6000 liter.

Voor wie is de overblijvende mazout?

Voordat u verhuist naar uw nieuwe woning merkt u op dat er nog een bepaalde hoeveelheid mazout overblijft in de tank. Is deze mazout begrepen in de prijs van uw woning ?

Indien het contract hier niets over zegt, dan is dit van de verkoper. Het is wel verboden om dit verplicht te laten overkopen of een terugbetaling op te eisen indien u niet geïnteresseerd bent.

In 2022 kan het gebruik van stookolie in vraag worden gesteld. De verordening die de aankoop van traditionele verwarmingsketels in Wallonië vanaf 2035 wil verbieden, baart zorgen. Maar wees gerust, dit heeft geen invloed op het gebruik van deze ketels. Bovendien worden er momenteel nieuwe soorten stookolie ontwikkeld die milieuvriendelijker zijn. Deze zullen ervoor zorgen dat uw verwarmingsketel in de loop der jaren goed blijft werken. Stookolie blijft in verschillende opzichten een interessante keuze voor uw nieuwe woning omwille van het gemak en de veiligheid ervan alsook de efficiëntie en de controle die het u biedt, de relatief lage prijs in vergelijking met gas en elektriciteit en de talrijke ecologische vorderingen. Als u bezorgd bent om uw verwarmingsfactuur, treedt dan ook toe tot de Groupasol-gemeenschap. Dankzij onze groepsaankopen kunt u profiteren van voordelige prijzen voor uw stookolie.

€ 102 gemiddelde besparing per bestelling in 2021 dankzij de mazout groepsaankopen van Groupasol

Blog