Welke stookolie heeft de Belg in 2022 gekozen?

Welke stookolie heeft de Belg in 2022 gekozen?

Ten gevolge van de stijgende energieprijzen, en ook van de toenemende kosten van levensonderhoud, hebben de Belgen hun aankoopgedrag gewijzigd. Welke type stookolie hebben we in 2022 verbruikt?

Besparingskeuzes

Vorig jaar heeft de stookolieprijs alle records verbroken. Deze stijging, gekoppeld aan geopolitieke conflicten en de daaruit voortvloeiende crisis in de energievoorziening, had een directe impact op de gezinsbudgetten. De Belgen hebben daarom hun gedrag aangepast om extra te besparen.

Volgens de FOD Economie is het verbruik van stookolie extra (10 ppm) gedaald ten voordele van stookolie standaard (50 ppm). In 2022 werd er 1,923 miljoen ton stookolie extra verbruikt, tegenover 2,339 miljoen ton in 2021. Voor stookolie standaard bedroeg in 2022 de consumptie 1,268 miljoen ton, tegenover 1,069 miljoen ton in 2021.

Dit verschil kan worden verklaard door het prijsverschil tussen beide soorten stookolie. Na de Russische inval in Oekraïne in maart 2022 zijn de prijzen immers sterk gestegen. In die periode lagen de kosten voor stookolie extra tussen € 30 en € 40 hoger per 1000 liter. Vandaag is het verschil opnieuw kleiner geworden. Bij de laatste groepsaankopen bedraagt het verschil nog € 5 tot € 10 per 1000 liter.

Minder stookolie

In het algemeen kunnen we stellen dat het totale stookolieverbruik is gedaald tussen 2022 en 2021. In 2022 bedroeg het verbruik 3,2 miljoen ton, tegenover 3,4 miljoen ton in 2021. Een van de redenen voor deze daling is het verbod op de installatie en de vervanging van stookolieketels in Vlaanderen sinds 1 januari 2022. Bovendien zijn de Belgen door de stijging van de energieprijzen terughoudender geworden met het verwarmen van hun woning. Ten slotte waren in 2021, omwille van weersomstandigheden, de verwarmingsnoden hoger dan in 2022. (Bron: Sudinfo)

Hoe zit het met stookolie met hoog rendement?

Is het verbruik van stookolie met hoog rendement in 2022 ook afgenomen, net zoals het verbruik van stookolie extra is gedaald ten gunste van stookolie standaard? Op basis van onze wekelijkse groepsaankopen voor stookolie kunnen we stellen dat het antwoord hierop negatief is! In vergelijking met 2021 is het verbruik van stookolie met hoog rendement vorig jaar zelfs met 26,5 % gestegen. Er hangt echter een kostkaartje aan het additief hoog rendement. De prijs varieert van leverancier tot leverancier, maar gemiddeld bedraagt deze € 30 per 1000 liter.

Hoewel de kost initieel hoger ligt, kan het verbeterde rendement u helpen om tot € 80 te besparen bij een bestelling van 2000 liter. Bovendien kan dit type brandstof ook de levensduur van uw installatie verlengen, corrosie van uw tank voorkomen en de stookolie stabiliseren om zo bezinking te voorkomen. Indien u voor deze optie kiest, draagt u ook bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot van uw ketel, wat het milieu ten goede komt.

Al met al is stookolie met hoog rendement een interessante optie en die steeds meer belangstelling bij de consument wekt. Op middellange en lange termijn kunt u hiermee geld besparen en tegelijkertijd uw steentje bijdragen aan een beter milieu.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Blog