Tegen het verbod op stookolieketels in Wallonië na 2024

Tegen het verbod op stookolieketels in Wallonië na 2024

De Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars pleegt momenteel overleg met de ministers die betrokken zijn bij deze hervorming, teneinde deze nog aan te passen vóór de definitieve goedkeuring ervan.

Waarschuwen voor de gevolgen van het Lucht-, Klimaat- en Energieplan

Op 16 december 2022 werd het Lucht-, Klimaat- en Energieplan in eerste lezing aangenomen door de Waalse regering. Dit plan van 198 pagina's omvat een verbod vanaf 2024 op de verkoop van ketels op vloeibare brandstoffen.

De federatie hekelt "een enorm gebrek aan realisme en kennis van de hedendaagse technologie" en pleit in plaats daarvan voor de verbetering van dit technisch instrument. Zij vergadert momenteel met de bevoegde ministers. Na Willy Borsus, Phillipe Henry en Christophe Collignon is het deze donderdag de beurt aan Christie Morreale.

Eerder een transitie dan een verbod

Bij een strikt verbod zullen de gevolgen zwaar doorwegen voor 58 % van de Walen die zich nog met vloeibare brandstoffen verwarmen.

Indien uw verwarmingsketel te oud is of niet kan worden hersteld, zult u moeten investeren in een alternatieve installatie voor stookolie om uw woning en sanitair warm water te verwarmen:

  • Indien u zich kunt aansluiten tot het gasnetwerk, een ketel op aardgas;
  • Een warmtepomp;
  • Een ketel of kachel op pellets of hout;
  • De combinatie met een zonneboiler;
  • Aansluiting op een warmtenetwerk.

De Federatie der Brandstoffenhandelaars is eerder voorstander van een geleidelijke overgang, die de burgers bovendien voldoende ondersteuning aanbiedt.

Er bestaan oplossingen om over te schakelen op hernieuwbare energie. Sinds enkele jaren worden er nieuwe brandstoffen ontwikkeld, zoals e-fuels of nog HVO die meer dan 90 % minder CO2 uitstoten dan traditionele stookolie.

Eerder dan een verbod, stelt de Federatie voor om de verkoop van verwarmingsketels met vloeibare brandstoffen tot na 2024 te verlengen om zo de overgang naar deze hernieuwbare brandstoffen mogelijk te maken. In geval van vervanging, stelt ze ook de mogelijkheid voor om de installatie van een nieuwe generatie verwarmingsketel op te leggen. Inderdaad, condensatieketels verbruiken tot 47 % minder energie dan de oude ketels.

Aan het einde van deze bezoekronde aan de ministeriële kabinetten, hoopt de Federatie dat het plan van minister Henry nog zal worden aangepast vooraleer het in tweede lezing wordt aangenomen.

Bro: SudInfo

Blog