[Bijgewerkte] Stookoliecheque: vertraging bij de uitbetaling

[Bijgewerkte] Stookoliecheque: vertraging bij de uitbetaling

Net zoals in september hebben velen van u ons per e-mail en op onze Facebookpagina gecontacteerd over de vertraging bij de uitbetaling van de stookoliepremie. Wanneer zal u deze ontvangen?

Liliane, Marie, Léa en andere abonnees op onze Facebook-pagina zijn verbaasd over het feit dat ze de stookoliepremie van 300 euro nog niet hebben ontvangen. Sommige klanten hebben hun aanvraag voor de stookoliepremie inmiddels al meer dan 2 maanden geleden ingediend.

Bij de invoering van de stookoliecheque op 7 juli laatstleden, heeft de FOD Economie zich ertoe verbonden binnen de twee maanden na ontvangst van uw verzoek te beslissen over de ontvankelijkheid ervan. Op 19 september was de termijn van twee maanden voor veel dossiers al verstreken en sommige deelnemers aan de Groupasol-acties begonnen zich zorgen te maken. We zijn nu twee maanden later, is er weer vertraging?

Hoe ver is de FOD Economie gevorderd?

In de krant L'Echo lezen we dat de situatie de afgelopen twee maanden positief is geëvolueerd. De FOD Economie heeft al meer dan 370.000 dossiers van de 617.000 ontvangen aanvragen afgerond, wat overeenkomt met 60% van de premie-aanvragen. Gemiddeld worden er 1129 dossiers per dag verwerkt.

In de praktijk worden de aanvragen automatisch verwerkt, zo laat de FOD Economie weten. Maar als een gegeven onjuist is of ontbreekt, is handmatige verwerking nodig, wat veel meer tijd kost. Ondanks deze kleine vertraging zullen alle aanvragen uiteraard worden verwerkt. Nog even geduld dus.

Aanvragen per aangetekende post

Heeft u uw aanvraag voor een stookoliepremie per post ingediend? In dit geval zal de verwerkingstijd van uw aanvraag langer zijn.

Tot op heden heeft de FOD Economie meer dan 200.000 papieren aanvragen ontvangen.

“Het grootste probleem hier is de hoeveelheid aanvragen", verklaart Etienne Mignolet, woordvoerder van de FOD Economie, aan de krant l’Echo. "Er moeten meer dan 200.000 enveloppen worden geopend, nietjes worden verwijderd, documenten worden gescand en handmatig in de applicatie worden ingevoerd. En bovendien moeten de documenten ook hier volledig, correct ... en leesbaar zijn."

Hoe kan de stookoliecheque worden verkregen en onder welke voorwaarden?

Ter herinnering: de regering heeft beslist om de Belgen een stookoliecheque, ook geldig voor propaan in bulk, van 300 euro netto toe te kennen om zo een tijdelijke steun te bieden aan de huishoudens in het kader van de stijgende energiekosten. Aanvragen konden vanaf 7 juli worden ingediend. De cheque is geldig voor één bestelling per huishouden, geplaatst tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

De aanvraag kan online of via een papieren formulier worden ingediend: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van

Wenst u meer informatie over de voorwaarden van de stookoliecheque van € 300 ? U kunt alle informatie terugvinden in ons artikel aangaande dit onderwerp.

Het advies van Groupasol: dien uw sollicitatie online in en controleer twee keer de verstrekte informatie om de verwerking te vergemakkelijken. Zo zult u sneller uw stookoliepremie verkrijgen.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Blog