Valt stookolie te rijmen met milieuvriendelijk?

Valt stookolie te rijmen met milieuvriendelijk?

Op dinsdag 5 juni vond de Wereldmilieudag plaats. Op deze dag stellen we onze ecologische en energiegewoonten in vraag. Stookolie is de tweede meest gebruikte verwarmingsenergie in België. Maar valt dit wel te rijmen met milieuvriendelijk?

Stookolie en het federale energiepact

De Belgische regering heeft een federaal energiepact opgericht om de uitdaging van de ecologische transitie het hoofd te bieden. Het doel ervan is om het Belgische energieverbruik te oriënteren in de richting van een koolstofarm energieverbruik. Deze dynamiek maakt deel uit van de strijd tegen de opwarming van de aarde. We moeten inderdaad aan de toekomstige generaties denken!

Een van de maatregelen van dit pact is het verbod op de verkoop van nieuwe stookolieketels tegen 2035. Deze maatregel slaat echter enkel op de verkoop van ketels en niet op het gebruik ervan. U kunt uw ketel dus zeker verder blijven gebruiken. Stookolie als energiebron zal niet verdwijnen! Met andere woorden, als u op 31 december 2034 een nieuwe stookolieketel aankoopt... dan kunt u die zonder enig probleem gedurende meer dan 25 jaar blijven gebruiken. De rationaliteit en de resultaten van dit besluit worden betwist naar aanleiding van een studie waarin stookolie en aardgas met elkaar worden vergeleken.

Een steeds schonere brandstof

Stookolie past zich aan en verandert. In de loop der jaren is stookolie blijven evolueren in overeenstemming met de eisen inzake efficiëntie en milieu-impact. Als gevolg daarvan is stookolie nu een doorslaggevend argument geworden in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Natuurlijk is stookolie nog steeds een brandstof met fossiele oorsprong, wat niet milieuvriendelijk is. Desalniettemin biedt stookolie, gezien de samenstelling ervan, een ecologisch alternatief om zich te verwarmen.

Ten eerste is het zwavelgehalte veranderd. Zoals uit de geschiedenis blijkt, vormde zwavel een belangrijke factor van luchtverontreiniging. Nochtans bevat standaard stookolie tegenwoordig minder dan 0,005 % zwavel. In 1960 bedroeg het zwavelgehalte van stookolie nog 0,8 %. De cijfers spreken voor zich: het zwavelgehalte in stookolie is in 50 jaar tijd met 99,3 % gedaald. Dit is te danken aan technologische uitvindingen. En hierdoor lijdt de planeet minder!

Naast het zwavelgehalte bevat stookolie nu ook bio stookolie. Dit komt doordat stookolie extra een aanzienlijk aandeel FAME (fatty acid methyl esters) bevat, waaronder FAME van koolzaad, waardoor het aandeel fossiele energie in de stookolie vermindert. Bovendien bevat extra stookolie een nog lager zwavelgehalte dan standaard stookolie. Wilt u hier meer over weten? Lees dan ons artikel over de verschillen tussen standaard stookolie en extra stookolie.

Er bestaan ook alternatieven om bij te dragen tot klimaatneutraliteit. Dit is het geval met koolstofarme brandstoffen. Deze brandstoffen verminderen de CO2-uitstoot met 30 % in vergelijking met traditionele stookolie.

Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, is stookolie minder vervuilend dan aardgas. Dit is het resultaat van een studie die werd uitgevoerd door RDC Environment, een onafhankelijk agentschap dat de Belgische politiek van advies dient omtrent het milieubeleid. De onderliggende vraag van deze studie was: ‘Moet de overheid de installatie van nieuwe stookolieketels verbieden en enkel nog aardgasketels toelaten vanwege hun effect op de klimaatverandering?’ De conclusies van de studie luiden als volgt:

  • Met het oog op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen draagt het verbod op de installatie van stookolieketels op de vervangingsmarkt niet bij tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen. Deze maatregel is contraproductief.
  • Het vervangen van oude ketels (zowel stookolie- als aardgasketels) door condensatieketels draagt veel meer bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot dan het overschakelen op een andere brandstof.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Steeds efficiëntere apparatuur

Stookolie verandert om milieuvriendelijker te worden. En fabrikan ten van verwarmingsketels dragen ook bij tot de strijd tegen de opwarming van de aarde. Sinds vele jaren wordt de apparatuur gemoderniseerd om efficiënter en milieuvriendelijker te zijn. Dit is het geval bij condensatieketels.

Deze nieuwe hoogrendementsketels kunnen het energieverbruik met 35 % doen dalen. Condensatieketels dragen bij tot de doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zoals vastgelegd door de Europese Unie.

Eenvoudige stappen om het stookolieverbruik te verminderen

Wereldmilieudag was ook de gelegenheid om onszelf eraan te herinneren dat we allemaal een kleine bijdrage kunnen leveren aan het milieu. U heeft misschien vernomen dat stookolie milieuvriendelijk is, maar waarom zou u ook niet uw energieverbruik verminderen? We hebben een gids samengesteld met tips om te besparen op uw verwarming.


Goed om te weten :

Dit weekend vindt er een nieuwe groepsaankoop plaats Schrijf u in voor de gratis actie om zo op de hoogte te blijven van de prijzen die met de leveranciers zijn overeengekomen voor uw volgende stookoliebestelling.

Ontdek ook deze artikels om verder te gaan:


Mazout nodig? Betaal per jaar € 185 minder op uw mazoutbestellingen

Blog