Zal de stookolieprijs in België blijven dalen?

Zal de stookolieprijs in België blijven dalen?

Sinds meer dan een maand is de stookolieprijs gestaag aan het dalen. Iedereen keek halsstarrig uit naar dit goede nieuws! Maar zal deze trend zich voortzetten? Zullen we binnenkort terug stookolie kunnen kopen aan € 0,60 of € 0,70 per liter? En tot slot de vraag die iedereen bezighoudt: is het beter om nu uw stookolie te bestellen of om nog even te wachten?

Hoeveel bedraagt de stookolieprijs vandaag?

Op 2 december 2022, op het moment dat dit artikel werd geschreven, bedroeg de officiële prijs voor 1000 liter standaard stookolie € 1138,3. Ligt deze prijs hoog? Om hier inzicht in te verwerven, kunt u de overzichtstabel van de evolutie van de officiële stookolieprijs in België raadplegen:

Datum Officiële prijs voor 1000 liter standaard stookolie Verschil met de officiële dagprijs
Volgende dag (3/12/2022) €1160,4 €- 22,1
Vorige dag (1/12/2022) €1103 €- 35,3
Vorige week (25/11/2022) €1140,5 €+ 2,2
Vorige maand (30/10/2022) €1449,3 €+ 311
Vorig jaar (2/12/2021) €705,4 €- 432,9

Zoals u kunt zien, zijn de verschillen aanzienlijk. De officiële prijs op vrijdag 2 december is 21,5 % goedkoper dan een maand geleden, maar wel 61,3 % duurder ten opzichte van vorig jaar.

Laten we eens kijken naar de officiële prijscurve voor stookolie in ons land. Hoewel de stookolieprijs al meer dan een maand aan het dalen is, stijgt hij echter weer sinds 1 december:

Evolutie van de officiële stookolieprijs in België

Waarom is de stookolieprijs gezakt ?

Kleine opfrissing: De factor met de grootste invloed op de stookolieprijs is zonder enige twijfel de prijsevolutie van een vat Noordzeeolie (BRENT) op de beurzen. En dus, om de evolutie van de officiële stookolieprijs in België te begrijpen, is het nodig om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen die een invloed hebben op de olieprijs. Meer weten over de verschillende factoren die de stookolieprijs bepalen

Op 28 november daalde de prijs van ruwe Brent-olie, of Noordzeeolie, tot het laagste niveau van het huidige jaar.

De reden hiervoor is de algemene vertraging van de economische ontwikkelingen in de hele wereld. Wereldwijd piekt de inflatie in Europa, de VS en Japan. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, staan op de rand van een economische recessie.

En ook China, 's werelds grootste importeur van ruwe olie, bepaalt de olieprijs met haar economische ontwikkelingen. Het land heeft op dit moment te kampen met een heropflakkering van de Covid-19 epidemie. In reactie daarop voert de regering een zero-Covid-beleid in en plaatst zij verschillende grote steden in het land in lockdown. De beperking van de bewegingsvrijheid alsook de opsluiting van de bevolking ondermijnen de groei van de op één na grootste economie ter wereld, wat dan ook weer een negatieve impact heeft op haar behoefte aan olie.

Het marktprincipe van vraag en aanbod stelt dat de schaarste gecorreleerd is aan de prijs. Hoe minder vraag naar olie, hoe minder waarde deze zal hebben. De recente nieuwsberichten geven aan dat de vraag in de toekomst lager zal zijn, wat de olieprijs verder omlaag drijft. Uiteindelijk resulteert deze daling twee dagen later in een daling van de officiële stookolieprijs in België.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Waarom is de prijs momenteel weer aan het stijgen?

Anderzijds kunnen de criteria die een daling van het aanbod of een stijging van de vraag naar olie in de hand werken ook bijdragen tot de prijsstelling per vat en dus tot een prijsstijging voor stookolie in België. Wij onthouden volgende factoren van onzekerheid:

In het licht van de wereldwijde economische vertraging kan het kartel van olie-exporterende landen en hun bondgenoten (OPEC+) besluiten de productievolumes te verlagen om zo de prijzen hoog te houden. Hun laatste bijeenkomst is zondag.

De Europese Unie en haar G7-bondgenoten werken aan een plafond voor Russische olieprijzen. Deze maatregel moet Moskou de middelen ontnemen om de oorlog in Oekraïne te financieren. Indien het akkoord wordt bereikt en de maatregel voldoende impactvol is, dan zal dit gepaard gaan met een vermindering van het beschikbare olieaanbod. Rusland zou ook de beslissing kunnen nemen om geen olie meer aan te bieden aan de landen die deelnemen aan dit prijsplafond. En dit zou ook verdere gevolgen hebben voor de prijzen.

Zal de stookolieprijs ondanks deze koerswijziging blijven dalen?

Zelfs indien men de olieprijzen in de gaten houdt, kan men nog niet met zekerheid voorspellen hoe de stookolieprijs verder zal evolueren. Eén ding is zeker, de tarieven van € 0,60 tot € 0,70 per liter zijn nog niet voor meteen.

Hoewel de prijzen de afgelopen maand geleidelijk zijn gedaald, wacht de markt momenteel op het besluit van de Opec+ over de toekomstige productievolumes alsook over het niveau van de prijsplafonds die door de EU en haar G7-bondgenoten zullen worden toegepast.

Bovendien kunnen nieuwe elementen te allen tijde de afgeleide voorspellingen verstoren.

Vandaag is er een situatie van onzekerheid ontstaan en schommelt de prijs rond $ 87 per vat.

Is het beter om nu te bestellen of om nog even te wachten?

Zoals u zult hebben begrepen, is het erg ingewikkeld om deze vraag te beantwoorden! Toch is het mogelijk om uw kansen te optimaliseren om uw stookolie tegen de beste prijs aan te kopen:

  1. Blijf het internationale nieuws volgen: zoals uiteengezet in de vorige alinea, hebben internationale ontwikkelingen een belangrijke invloed op de olieprijs.
  2. Volg de prijs van ruwe Brent-olie: bepaalde geopolitieke of economische gebeurtenissen zullen de olieprijs opwaarts of neerwaarts beïnvloeden.
  3. Volg de evolutie van de officiële stookolieprijs in België: de maximumprijzen voor stookolie in België volgen de evolutie van de olieprijs in de komende dagen. Wij maken ook een wekelijkse analyse van de evolutie van de stookolieprijs in België.
  4. Sta paraat om een bestelling te plaatsen: kunt u met de beschikbare informatie een daling van de brandstofprijzen voorspellen? Controleer ook zeker de beschikbare hoeveelheid in uw tank. Het idee is om zoveel mogelijk liters te bestellen om zo een betere prijs te verkrijgen. U kunt een goede prijs bemachtigen vanaf 1000 liter en het beste tarief bekomt u bij bestellingen boven 2000 liter. Wacht echter niet tot het laatste moment, want dan loopt u het risico uw stookolie in allerijl te moeten bestellen, met alle extra kosten van dien, maar ook het risico dat het residu op de bodem van uw tank wordt weggepompt, waardoor uw installatie verstopt en defect kan raken. U dient enkel nog informatie te zoeken over de volgende groepsaankopen voor stookolie bij Groupasol om een mooie extra korting te bemachtigen!

Blog