Opheffing van inperkingsmaatregelen: stijging van de mazoutprijzen?

Opheffing van inperkingsmaatregelen: stijging van de mazoutprijzen?

Na een periode van 2 maanden ‘social distancing’ en economische vertraging teneinde de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de wereld thans klaar voor de geleidelijke opheffing van de inperkingsmaatregelen. Wat zal echter de impact hiervan zijn op de stookolieprijs?

Inzet van het economisch herstel

De opheffing van de inperkingsmaatregelen gaat gepaard met een geleidelijke toename van de economische bedrijvigheid, alsook van de consumptie van aardolieproducten. Onder invloed van de toenemende vraag, voorspellen we dat de prijzen ook deze opwaartse trend zullen volgen. Het zal echter meer tijd vergen voordat de economie terug op kruissnelheid zit.

Daling van de aardolieproductie tot 2022

Een andere indicator voor een mogelijke prijsstijging is dat de lidstaten van de OPEC+ (organisatie voor olie-exporterende landen) op 1 mei een overeenstemming hebben bereikt om hun productie te verminderen. Deze maatregel reageert op de dalende vraag naar aardolie, uiteindelijk verantwoordelijk voor de ineenstorting van de prijzen. Hun plan voorziet in een productievermindering tot 9,7 miljoen vaten per dag tot juni, tot 8 miljoen vaten tussen juli en december en uiteindelijk tot 6 miljoen vaten tussen januari 2020 en april 2022.

Weten we wanneer deze uitzonderlijke daling van de prijzen ten einde loopt?

Met de toenemende vraag en een daling van het aanbod voor de komende maanden en jaren, zal de aardolieprijs zeker opnieuw stijgen. Maar wat zal de impact zijn op de stookolieprijs?

Om daarin klaarheid te scheppen, zullen we overgaan tot het ontleden van de officiële prijs voor standaardstookolie, bij een bestelling tussen 1.000 en 1.999 liter, op het moment van schrijven van deze tekst (26 mei 2020, BRON PETROLFED).

Prijzen voor – 2000 liter mazout = € 0,4262 / liter waaronder:

  • 0,2188 € voor het product ex-raffinaderij
  • 0,1055 € voor de distributiekosten
  • 0,0076 € voor de Apetra-bijdrage
  • 0,0016 € voor het Sociaal Verwarmingsfonds
  • 0,0187 € voor de accijnzen en energiebijdrage
  • 0,0740 € voor de BTW

De prijs van ruwe olie bedraagt 51.33 % van de prijs voor uw liter huisbrandolie. De prijs wordt vastgelegd door de olieprijs op de internationale markt en wordt voor België berekend op basis van de beurs van Rotterdam.

Wat zal de trend voor de komende weken zijn?

Het blijft moeilijk om de ontwikkeling van de prijs van stookolie te voorspellen. Rekening houdende met bovengenoemde indicatoren, lijkt het ons echter onwaarschijnlijk dat de prijzen nogmaals zullen zakken. Sinds 18 mei jongstleden, is de stookolieprijs weer boven de limiet van 400 euro voor 1.000 L gestegen.

Er bestaan bovendien nog veel onzekerheden op de oliemarkt. Het opheffen van de inperkingsmaatregelen gaat gepaard met een toenemende vraag naar olie, maar ook met gezondheidsrisico’s. Indien het aantal besmettingen met het Coronavirus opnieuw zou stijgen, valt een tweede inperkingsperiode niet uit te sluiten. De prijzen zullen dan opnieuw dalen.

De momenteel relatief lage en zeer aantrekkelijke prijzen zijn de enige voorspelbare factor voor de ontwikkeling van de aardolieprijs. Aarzel daarom niet langer om te genieten van onze actueel lage prijzen! De leveranciers die deelnemen aan onze groepsaankopen draaien inmiddels terug op volle toeren. Momenteel bedragen de leveringstermijnen minder dan 15 werkdagen!

Blog