Moet u de stookoliepremie van € 300 aangeven op uw belastingaangifte?

Moet u de stookoliepremie van € 300 aangeven op uw belastingaangifte?

Vorig jaar hadden de stijgende energieprijzen een grote impact op de Belgische gezinnen. Door de almaar stijgende verwarmingskosten kwam het gezinsbudget onder druk te staan. Als antwoord hierop besloot de regering in maart 2022 om praktische steun te bieden door een stookoliecheque van € 300 uit te betalen aan de gezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen. Maar hoe wordt deze bonus fiscaal behandeld? Moet u die op uw belastingaangifte vermelden?

Belastingvrijstelling voor de stookoliepremie

Goed nieuws! De stookoliepremie van € 300 die u heeft ontvangen, is volledig belastingvrij. Dit betekent dat u over dit bedrag geen belasting hoeft te betalen. Deze overheidsmaatregel zorgt ervoor dat u ten volle kunt genieten van deze financiële tegemoetkoming zonder dat uw fiscale situatie daaronder lijdt.

Aangifte van de stookoliepremie

De andere vraag die opkomt is of u deze stookoliepremie moet opnemen in de belastingaangifte. Het antwoord is duidelijk. Nee, u hoeft deze bonus niet aan te geven in uw aangifte. De overheid heeft specifiek gemeld dat de stookoliecheque niet als belastbaar inkomen moet worden beschouwd. U kunt dus volop van deze tegemoetkoming genieten zonder een extra belastingaangifte in te dienen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de stookoliecheque?

Sinds maandag 5 juni staan er medewerkers van de FOD Economie klaar om u te helpen bij het afronden van uw aanvraag. Heeft u een aanvraag ingediend maar nog geen antwoord ontvangen? Misschien heeft u wel een weigeringsbrief ontvangen? Maak dan gebruik van de zitdagen die speciaal voor u worden georganiseerd:

Plaats: Infoshop in de kantoren van de FOD Economie, City Atrium, Vooruitgangstraat 48, 1210 Brussel.

Tijdstip: van maandag tot donderdag van 9 uur tot 16 uur. Reken minstens 15 minuten behandelingstijd voor uw dossier.

Kom langs met:

  • uw identiteitskaart met uw pincode of de Itsme-app;
  • een kopie van de leveringsfactuur van stookolie, propaan in bulk of pellets in bulk die u heeft gebruikt bij het indienen van uw aanvraag;
  • een bewijs van betaling van de factuur of, in het geval van betaling in termijnen, een verklaring van de leverancier dat u in orde bent met de betaling;
  • uw IBAN-bankrekeningnummer
  • de brief van de FOD Economie over de weigering van uw aanvraag, indien u die ontvangen hebt.

Hoe zit het met de andere energiebronnen?

Alle zogenaamde aanvullende energiepremies zijn vrijgesteld en hoeven niet te worden opgenomen in uw aangifte:

  • de pelletcheque van € 250;
  • het eenmalige forfait van € 80 dat wordt toegekend aan gezinnen die op 30 september 2021 het sociale tarief voor gas en/of elektriciteit genieten.

Dit geldt echter niet voor de basispremies voor gas en elektriciteit!

Ter herinnering: de toeslagen werden betaald aan gezinnen waarvan de hoofdwoning een variabel energiecontract had of een vast contract dat na 1 oktober 2021 werd ondertekend of verlengd. De tegemoetkoming bedroeg € 135 per maand voor gas en € 61 per maand voor elektriciteit.

Aangezien de maatregel vooral gericht is op lage en middeninkomens, dienen volgende groepen een speciale energiebijdrage te betalen:

  • alleenstaande belastingbetalers met een totaal netto jaarinkomen van meer dan € 62.000;
  • koppels waarvan het inkomen zich boven het plafond van € 125.000 bevindt.

Bevindt u zich in deze situatie? We nodigen u uit om het artikel uit de krant L’Echo in detail te lezen.

Of u nu wel of niet getroffen wordt door deze speciale energiebijdrage, u hoeft geen specifieke code voor de gas- of elektriciteitspremie in te vullen op uw belastingaangifte. De belastingdienst beschikt over de nodige informatie en zal deze in de eindafrekening toepassen op de betrokkenen.

Blog