Hernieuwbare brandstoffen in uw stookolie

Hernieuwbare brandstoffen in uw stookolie

Vanaf 1 april 2024 moet u kiezen tussen H0 en H7 stookolie. Het verschil? Ze zijn samengesteld uit maximaal 0,5 à 7 % van een biocomponent met de naam FAME. Hoe wordt dit component geproduceerd? Is het echt milieuvriendelijker dan traditionele stookolie? Is het de enige manier om stookolie milieuvriendelijker te maken?

FAME, een duurzame brandstof op basis van gerecyclede oliën

De Fatty Acid Methyl Ester of vetzuurmethylester (FAME) bestaat uit natuurlijke oliën die bijvoorbeeld worden verkregen uit koolzaad en gebruikte dierlijke en plantaardige oliën uit de industrie en huishoudelijke friteuses. Vanuit moleculair oogpunt is FAME vergelijkbaar met diesel en stookolie. Het kan dus worden vermengd met standaard stookolie of met extra stookolie of zelfs zuiver worden gebruikt. En gezien de samenstelling, behoort FAME tot de categorie biobrandstoffen, een onuitputtelijke en biologisch afbreekbare bron.

Echter is de biologische samenstelling van FAME niet het enige voordeel. In vergelijking met fossiele brandstoffen, produceert FAME immers minder CO2 en komt er minder zwavel vrij in de atmosfeer. Een bijkomend voordeel voor het milieu, want FAME bevat ook minder giftige stoffen dan de klassieke stookolie.

Hoewel deze brandstof al meer dan 10 jaar wordt gebruikt in Scandinavische landen, is België nog maar net begonnen met het testen ervan. Informazout heeft het initiatief genomen om dit pilootproject te lanceren. Het informatiecentrum heeft als doel om deze duurzame brandstoffen te bevorderen. Daarvoor hebben ze beroep gedaan op het Gentse bedrijf Cargill dat de FAME produceert en op een stookoliedistributeur om het product te testen in een condensatieketel. De resultaten zijn meer dan bevredigend:

Milieuvriendelijkere verbindingen

HVO, een belangrijke stap voorwaarts

Gehydrogeneerde plantaardige olie (HVO) heeft een nog verfijndere samenstelling dan FAME. Met een moleculaire structuur die identiek is aan deze van diesel, kan deze olie perfect met extra stookolie worden gebruikt. En in tegenstelling tot FAME, is HVO het resultaat van een hydrolysetechniek (behandeling met waterstof) die tot doel heeft om biobrandstof nog efficiënter te maken. Dankzij dit proces komt er een extra hoogwaardige, koolstofneutrale olie tot stand, die bovendien de CO2-emissies met 90% verminderen, in vergelijking met klassieke stookolie.

E-fuels, de creatie van synthetische brandstoffen

De toekomst van olie houdt echter niet op bij biobrandstoffen. De wereldwijde wetenschapswereld werkt momenteel aan CO2-neutrale brandstofmotoren met de creatie van synthetische brandstoffen.

Is de mens echt in staat om kunstmatige brandstof te produceren? Dat is wat de wetenschappers in ieder geval denken! Het idee is om waterstof te verkrijgen uit water, met behulp van elektriciteit die wordt gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen. Vervolgens wordt de waterstof gecombineerd met de CO² die in de lucht is opgevangen om zo een vloeibare synthetische brandstof te creëren.

Net als organische brandstoffen is deze oplossing ook klimaatneutraal en maakt ze gebruik van bestaande verbrandingsinfrastructuren en -technologieën.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Blog