Gegroepeerde bestelling van stookolie: hoe wordt de prijs vastgesteld?

Gegroepeerde bestelling van stookolie: hoe wordt de prijs vastgesteld?

Wenst u zich aan te sluiten bij een groepering om uw stookolie aan te kopen? Hoe wordt de prijs van de bestelling bepaald? Groupasol legt u de werking van de groepsaankopen uit:

Wie bepaalt de stookolieprijs in België?

In België wordt er elke dag een officiële prijs afgekondigd door de FOD Economie. De officiële stookolieprijs is de maximale prijs waartegen een liter stookolie mag worden verkocht. Het doel van deze maatregel is om de consument te beschermen tegen buitensporige prijsschommelingen. Maar hoe bepaalt de FOD Economie nu deze officiële dagprijs?

Wat is er inbegrepen in de prijs van een liter stookolie?

 • De prijs van de ruwe aardolie (of de prijs van het product ex raffinaderij): dit is de prijs van de aardolie op de internationale beurs, voor België berekend op basis van de beurs van Rotterdam.
 • De maximale bruto distributiemarge: deze wordt door de Belgische Staat vastgelegd voor alle distributeurs en omvat al hun logistieke kosten (vervoer en opslag van stookolie, maar ook distributie en levering aan de consument) alsook de marketingkosten. Deze marge is niet afhankelijk van de stookolieprijs en zal derhalve niet aan dezelfde schommelingen onderhevig zijn. De prijs wordt vastgesteld per liter.
 • De bijdrage aan het Sociaal Verwarmingsfonds: dit Sociaal Fonds werd in 2004 opgericht en draagt bij aan de verwarmingsfactuur van huishoudens die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden en niet in staat zijn om hun eigen stookolie te betalen.
 • De Apetra-bijdrage: deze federale bijdrage zorgt voor het beheer en de instandhouding van een minimale olievoorraad op Belgisch grondgebied om zo het hoofd te bieden aan eventuele moeilijke bevoorradingsperiodes.
 • Accijnzen en energiebijdrage
 • De BTW: die bedraagt 21% op aardolieproducten, met inbegrip van de stookolie.

In de praktijk zijn het dus vooral de prijsschommelingen van de producten ex raffinaderij die een impact hebben op de stijging of de daling van de stookolieprijs. De andere prijscomponenten liggen relatief vast.

Hier volgt bijvoorbeeld de samenstelling van de officiële stookolieprijs op 28 septembre 2023:

Prijs voor 1000 tot 1999 liter stookolie = € 1,1287 / liter waarvan:

 • € 0,7669 voor de producten ex-raffinaderij
 • € 0,1326 voor de distributiekosten
 • € 0,0130 voor de Apetra-bijdrage
 • € 0,0016 voor het Sociaal Verwarmingsfonds
 • € 0,0187 voor de accijnzen en energiebijdragen
 • € 0,1959 voor de BTW 21%

Hoeveel korting kunt u verkrijgen wanneer u zich aansluit bij een groepsaankoop voor stookolie?

Zoals u ziet, is het essentieel om uw stookolie te bestellen op het moment wanneer de officiële prijs het laagst is om zo het minst te betalen voor uw stookolie. En dan is het nog steeds mogelijk om de distributiemarge te laten zakken. Om dit te laten gebeuren, zijn de groepsaankopen voor stookolie uw beste bondgenoot.

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Hoe plaats ik een groepsbestelling voor stookolie?

Het principe is zeer eenvoudig! Het doel is om zoveel mogelijk burgers bijeen te brengen waarna er met de leveranciers wordt onderhandeld om de beste prijs per liter te verkrijgen. Hoe groter het aantal inschrijvingen, hoe meer de leverancier geneigd zal zijn om zijn distributiemarge te verlagen en zo de bestellingen binnen te halen in plaats van deze aan één van zijn concurrenten over te laten.


Natuurlijk kunt u zich met vrienden of kennissen groeperen om zo een kleine korting op uw bestelling te verkrijgen. Zo is Groupasol trouwens ontstaan!


In de afgelopen 12 jaar hebben steeds meer huishoudens zich aangesloten bij de organisatie die zich inzet voor stookoliegroepsaankopen van Groupasol. En het aantal inschrijvingen loopt zelfs zo goed dat ons team nu elke vrijdag een groepering van enkele honderden deelnemers kan voorstellen aan de verschillende leveranciers in België. De volumes zijn hierdoor veel groter, en de kortingen uiteraard ook. In 2022 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse besparing voor een deelnemer € 167, en dit is niet slecht, toch?


Goed om te weten :

Dit weekend vindt er een nieuwe groepsaankoop plaats! Schrijf u in voor de gratis actie om zo op de hoogte te blijven van de prijzen die met de leveranciers zijn overeengekomen voor uw volgende stookoliebestelling.

Ontdek ook deze artikels om verder te gaan:


Mazout nodig? Betaal per jaar € 185 minder op uw mazoutbestellingen

Blog