Zal de stookolieprijs in België dalen in 2023?

Zal de stookolieprijs in België dalen in 2023?

De olieprijs is de afgelopen dagen sterk gedaald, waardoor de prijs van stookolie in België natuurlijk ook naar beneden is gegaan. Zal de prijs van stookolie verder blijven dalen? Is dit het juiste moment om te bestellen? 
 

Hoe zal de stookolieprijs zich de komende dagen ontwikkelen?

Nu woensdag 14 december 2023 was de maximumprijs voor standaard stookolie (50S stookolie) € 916,3 per 1.000 liter, € 32,3 minder dan de dag ervoor en ruim € 83,6 minder dan aan het begin van de maand. Dit is tevens ook het laagste niveau sinds eind juli!

De officiële prijs van stookolie in België steeg eind september opnieuw, tot meer dan € 1,80 per liter (voor 1.000 liter standaard stookolie). Sindsdien is de prijs van stookolie echter met meer dan 22% gedaald.

In België worden de maximumprijzen bepaald door de FOD Economie, die elke dag de officiële stookolieprijzen bekendmaakt. Deze officiële prijs is afhankelijk van de ontwikkeling van de olieprijs op de internationale markten. Hoe kunnen we dan deze daling in de prijs van stookolie verklaren, die ondertussen in de buurt komt van € 0,90 per liter?  Mogen we verwachten dat de prijs van stookolie terugkeert naar € 0,80 per liter? Moeten we nu bestellen om te profiteren van de huidige daling, of is het beter om nog even te wachten?

Op het moment van schrijven is de prijs van een vat olie gedaald tot $ 73, wat 25% lager is dan de piek die eind september werd bereikt, toen de prijs bijna 100 dollar per vat bedroeg. Deze daling van de prijs per vat is voornamelijk te wijten aan de volgende factoren: 

De olieproductie in de Verenigde Staten staat op recordhoogte. Hun productiebeleid is in tegenspraak met dat van OPEC+, dat al maanden de kraan dichtdraait om de olieprijs boven de $ 80 per vat te houden. Gezien de huidige prijs van een vat vandaag ongeveer $ 73 is, is dat doel duidelijk niet bereikt. 

Nog steeds neemt de inflatie in de VS niet zo snel af als gehoopt. De huidige vertraging van de inflatie is niet voldoende voor de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) om een renteverlaging te overwegen, wat synoniem zou zijn met een economisch herstel voor het land.

In de op één na grootste economie ter wereld, China, versnelt de deflatie ondanks de dalende energie- en voedselprijzen. Deze trend weerspiegelt een afname van de economische groei en dus van de vraag in het land.

De prijzen worden ook naar beneden gehaald door het weer. Voor Europa wordt een langdurige periode van milde temperaturen voorspeld. Deze voorspelling verlaagt de prijs van aardgas en de op olie gebaseerde producten zoals stookolie.


Deze verschillende aankondigingen zorgden voor ophef op de markt en joegen de prijzen omlaag naar het laagste niveau sinds juni.

Op basis van deze indicatoren en bij gebrek aan nieuwe elementen, zou de olieprijs de komende dagen een neerwaartse trend moeten vertonen. De stookolieprijs in België volgt de tendens van de prijs per vat en zou de komende dagen dus ook moeten dalen. De prijs van het zwarte goud wordt echter nog steeds gekenmerkt door sterke prijsschommelingen, zodat de tendens zeer snel kan worden omgebogen in het licht van nieuwe elementen die de markt kunnen verstoren. 
 

Andere elementen kunnen de situatie nog omkeren

Er is nog steeds een wereldwijd tekort aan olie (meer dan 3 miljoen vaten per dag), iets dat in september al werd voorspeld door OPEC+. Het kartel van olieproducerende landen en hun bondgenoten lijken bovendien vastbesloten om deze situatie zo te houden. Rusland en Saoedi-Arabië kondigden eerder deze maand aan dat de vrijwillige productieverlagingen tot het eerste kwartaal van 2024 zouden blijven doorgaan. De markt blijft zo dus onder druk staan. Elke aankondiging van een stijging van de vraag zal direct leiden tot een stijging van de prijs per vat.

Bij een nieuwe koudegolf zullen de energieprijzen dus zeker stijgen.

Wat is de prognose betreffende de prijsontwikkeling voor stookolie in 2023?     

De tendens van de stookolieprijzen in 2023 

Wilt u op de hoogte blijven van de evolutie van de prijs van stookolie en onze goede deals?

Schrijf u in op de Groupasol nieuwsbrief en u mist niets!

Het jaar 2023 werd gekenmerkt door de volgende gebeurtenissen:


Januari

De trend van de stookolieprijzen was eerder stijgend. Na enkele dagen aarzeling begonnen de prijzen eindelijk weer te stijgen. In januari beëindigde China zijn nul-Covid-beleid, wat een aanzienlijke invloed had op de oliemarkt. Als 's werelds 12e grootste verbruiker van olie gaf deze aankondiging aan dat het economisch herstel en het verbruik van ruwe olie zouden versnellen. Bovendien begon de waarde van de dollar te dalen, waardoor landen die andere valuta gebruiken gestimuleerd werden om olie te bestellen. Een goedkopere dollar betekent ook goedkopere olie. Tot slot reageerde Rusland op het besluit van de G7-landen om de Russische olieprijzen te plafonneren. Het Kremlin heeft besloten om vanaf 1 februari de export van ruwe olie te verbieden naar landen die dit prijsplafond hebben ingesteld.

Februari

De olieprijs daalt en veert weer op: de officiële stookolieprijs is aanzienlijk gedaald, van € 1.000,4 naar € 893 per 1.000 liter standaard stookolie. Op internationaal vlak werd deze dalende trend ondersteund door twee belangrijke factoren. Ten eerste de beslissing om de commerciële voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten te vergroten. Ten tweede besloten de Verenigde Staten om een deel van hun strategische oliereserves te verkopen. Helaas was deze prijsdaling van zeer korte duur. De prijs van het zwarte goud veerde snel weer op. De eerste stijging vond plaats na de aardbevingen in Turkije en Syrië. De tweede prijsstijging was het gevolg van het embargo van de Europese Unie op de invoer van Russische ruwe olie over zee.

Maart

Ondanks enige turbulentie op de markt daalt de prijs van stookolie: In de eerste week stegen de prijzen nog, gesteund door het verbod op de invoer van Russische ruwe olie en door de hoop van oliebeleggers op een herstel van de Chinese vraag. De tweede week werd echter gekenmerkt door de vrees voor recessies in Europa en de Verenigde Staten en de gemengde resultaten van het economisch herstel in China, waardoor de prijzen daalden. De olieprijs naderde $ 70 per vat na de aankondiging van een mogelijke bankencrisis met de faillietverklaring van Silicon Valley Bank en de overname van Crédit Suisse door zijn rivaal UBS. Daardoor bereikte de olieprijs het laagste niveau sinds december 2021. Deze trend keerde echter aan het einde van de maand na de aankondiging van Rusland dat het zijn productie tot eind juni vrijwillig met 500.000 vaten per dag zou verminderen. 

April

De OPEC+ besluit tot om haar productie te verlagenOp 3 april schoot de prijs van een vat olie omhoog na de beslissing van verschillende lidstaten van de OPEC+ om hun productie tot het einde van het jaar te verlagen. Deze beslissing had een aanzienlijk effect op de olieprijzen. Ook Rusland wijzigde zijn standpunt en besloot zijn productieverlaging met 500.000 vaten per dag te verlengen, niet meer tot eind juni, maar echter tot het einde van het jaar. De druk op de prijzen nam echter snel af. Zorgen over het herstel van de wereldwijde vraag namen opnieuw de overhand. Tegen het einde van de maand had de prijs van een vat terug het niveau bereikt van voor de aankondiging van de OPEC+. 

Mei

Volatiele olieprijzen, stijgende stookolieprijzen: de maand mei begon met goed nieuws. In de eerste week daalde de officiële prijs van stookolie met € 33 per 1.000 liter. Sindsdien is de prijs echter gestaag gestegen, van € 763 tot € 835 op 26 mei. Deze stijging wordt beïnvloed door verschillende factoren op het internationale toneel. Ten eerste heeft de publicatie aan het begin van de maand van uitzonderlijke cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten een aanzienlijke invloed gehad. Ook de stevige vraag in de Verenigde Staten droeg bij tot de opleving. Bovendien stimuleerde de verzwakking van de dollar de orders uit landen die andere valuta gebruiken.


Juni 

De prijs van stookolie gaat twee keer omhoog maar stijgt niet verder: tijdens de eerste twee weken ondersteunden de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond en de beslissing van Saoedi-Arabië om de productie vanaf juli met een miljoen vaten per dag te verlagen de olieprijzen.  Het effect op de stookolieprijzen bleef echter matig, met een stijging van de prijs per liter standaard stookolie van € 0,81 naar € 0,85. Halverwege juni viel de prijs terug naar € 0,82. De bekommernissen betreffende het herstel van de wereldeconomie primeerden boven alle andere overwegingen.

In de tweede helft van het jaar gingen de stookolieprijzen weer de hoogte in. De reden was de aankondiging van de Chinese centrale bank, omtrent het feit ze haar belangrijkste kortetermijnrente zou verlagen om haar economie te ondersteunen. De stijgende vraag in China, 's werelds grootste importeur van stookolie, jaagt de prijzen in de hoogte.

De prijzen daalden weer aan het einde van de maand, toen de schrik voor een recessie weer werd aangewakkerd door het besluit van verschillende landen om hun rente te verhogen om de inflatie tegen te gaan.


Juli

De prijs van stookolie stijgt met 14%: in juli steeg de prijs van een liter stookolie van € 0,85 naar € 0,99. Aangezien de voorraden ruwe olie in de VS slinken, voorspelt het International Energy Agency (Internationaal Energieagentschap (IEA)) een onevenwicht tussen vraag en aanbod. Terwijl de vraag in de VS en opkomende Aziatische landen stijgt, verlengen Saoedi-Arabië en Rusland hun productie- en exportverlagingen tot augustus.


Augustus

De prijs van stookolie stijgt opnieuw tot boven de symbolische grens van 1 euro per liter: Afgelopen maand bleef de prijs van stookolie stijgen en ging op 1 augustus over de grens van € 1.000 per 1.000 liter, om zo op het einde van de maand uit te komen op € 1.087. De productiebeperkingen door de OPEC+ olie-exporterende landen wegen zwaar op het evenwicht tussen vraag en aanbod, en zelfs nog zwaarder door de aankondiging van een verdere verlenging van de exportbeperkingen door Saoedi-Arabië en Rusland voor september.
 

September

De prijs van stookolie bereikte een historisch hoogtepunt: na een daling van meer dan € 50 aan het begin van de maand, is de maximumprijs van stookolie omhooggeschoten en zal deze het record van 2023 van meer dan € 1.180 per 1.000 liter standaard stookolie verbreken. De prijzen werden gestimuleerd door de aankondiging van Saoedi-Arabië en Rusland om hun productieverlagingen tot het einde van het jaar te verlengen.

Oktober

De prijzen waren een echte rollercoaster: na een daling van meer dan € 100 per 1.000 liter aan het begin van de maand, herstelde de officiële prijs van stookolie zich snel en bleef deze vervolgens vrij onzeker. De olieprijzen werden heen en weer geslingerd tussen:

 • De oplopende geopolitieke spanningen na de aanval van Hamas op Israël, met de mogelijkheid van een uitbreiding van het conflict naar het Midden-Oosten enerzijds.
 • De sombere vooruitzichten voor de wereldwijde economische ontwikkeling anderzijds. 


November

De neerwaartse trend zet zich verder, want ondanks de vele oplevingen in de prijs van stookolie, daalde de officiële prijs de eerste twee weken weer tot onder de symbolische grens van € 1 per liter. De prijs van het zwarte goud lijdt meer dan ooit onder een trage wereldeconomie en de hoge rentetarieven in Europa.

Welke belangrijke punten zullen de prijzen in 2024 op- of neerwaarts blijven beïnvloeden? 

Om in 2024 uw stookolie tegen de beste prijs aan te kopen, raden wij u aan om het internationale nieuws en de impact daarvan op de Brent-olieprijs in de gaten te houden. Volgende actualiteitsonderwerpen kunt u best opvolgen: 

 1. Bij elke aankondiging van een productieverhoging of -verlaging door de olie-exporterende landen blijft de markt vooral gespannen door het huidige onevenwicht tussen vraag en aanbod. Nieuwe olievoorraden zouden voor een frisse wind zorgen op de markt en de prijzen naar beneden halen. De OPEC+ leden lijken echter vastbesloten om de kraan dicht te blijven draaien om de prijzen hoog te houden.
 2. Bij de publicatie werden rapporten over de economische groei dit jaar gekenmerkt door het risico op een wereldwijde economische recessie. Deze vertraging van de vraag heeft de olieprijs gedrukt. Omgekeerd, als een land zoals de Verenigde Staten bijvoorbeeld tekenen van groei vertoont, zou dit de vraag en daarmee de prijs van een vat olie kunnen stimuleren.
 3. Het economisch herstel in China : het land is 's werelds grootste importeur van olie en tevens de 2de grootste olieconsument. De ontwikkeling van de Chinese vraag heeft een belangrijke impact op de prijzen. 
 4. De evolutie van de dollar: de meeste grondstoffen worden in dollars verhandeld. Voor landen die de dollar niet als munt hebben, geldt dus: hoe sterker de dollar, hoe duurder de grondstoffen.
 5. OPEC+ : het kartel van olieproducerende landen beslist elke maand over de productievolumes voor de volgende maand. Hoe lang zal de organisatie haar beleid voortzetten om het aanbod te beperken tot een maandelijkse toename van 400.000 vaten per dag? Door de productievolumes vrij te maken, zou de olieprijs en dus ook de stookolieprijs in ons land kunnen dalen. 

Wanneer gaat de stookolieprijs terug zakken?  

Zoals u ziet, is dit een zeer ingewikkelde vraag om er een antwoord op te bieden! De oliemarkt, die momenteel de stookolieprijs voor meer dan 70 % beïnvloedt, is zeer volatiel. Dit betekent dat neerwaartse en opwaartse prijsschommelingen een dagelijks gebeuren zijn. Toch is het mogelijk om uw kansen te optimaliseren en uw stookolie tegen de beste prijs te verkrijgen! Lees onze tips:

 1. Blijf op de hoogte van het internationale nieuws: zoals uitgelegd in het vorige punt, beïnvloedt het internationale nieuws de olieprijs.
 2. Blijf de prijs van ruwe Brent-olie opvolgen: bepaalde geopolitieke of economische gebeurtenissen hebben een opwaarts of neerwaarts effect op de olieprijs.
 3. Volg de evolutie van de officiële stookolieprijs in België: de maximumprijzen voor stookolie in België volgen de tendens van de olieprijs in de komende dagen.
 4. Wees klaar om een bestelling te plaatsen: heeft u met al deze informatie zicht op een toekomstige daling van de stookolieprijzen? Controleer de beschikbare hoeveelheid in uw tank. Probeer steeds zoveel mogelijk te bestellen om een betere prijs te verkrijgen. U kunt een gunstig tarief verkrijgen boven de 1000 liter, en boven 2000 liter zelfs het beste tarief. Wacht echter niet tot het laatste moment, want hierdoor riskeert u spoedbestellingen voor uw stookolie te moeten plaatsen, met alle bijhorende extra kosten. U loopt ook nog eens het risico dat u het residu op de bodem van uw tank moet wegpompen, want uw installatie kan hierdoor verstopt raken, wat pannes kan veroorzaken. U hoeft nu enkel nog de volgende groepsaankopen voor stookolie van Groupasol te ontdekken om van een mooie extra korting te genieten!

Goed om te weten :

Dit weekend vindt er een nieuwe groepsaankoop plaats! Schrijf u in voor de gratis actie om zo op de hoogte te blijven van de prijzen die met de leveranciers zijn overeengekomen voor uw volgende stookoliebestelling.

Ontdek ook deze artikels om verder te gaan:


Mazout nodig? Betaal per jaar € 185 minder op uw mazoutbestellingen

Blog